Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2023. a I vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 20. veebruarAlustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (30.06.2021 muudeti korras punkti  2.4; 05.10.2022 muudeti järgmist punkti 2.3.2.2.)
Kõik uudised