Lepingute sõlmimine

Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja eralduse saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel. 

Lepinguid on nelja tüüpi:
Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused Kultuurkapitali poolt antava preemia/stipendiumi/toetuse kasutamisel.

Lepingus fikseeritakse ära, et saaja on avaldanud soovi saada toetust vormikohase taotluse edastamisega Kultuurkapitalile ning kinnitab, et kõik taotluses edastatud andmed on õiged. Kultuurkapital on taotluse läbi vaadanud ja teinud selle kohta otsuse, mille sisu on sätestatud lepingus.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta