Kirjavahetus

Eesti Kultuurkapitali dokumendiregistris on võimalik päringuid sooritada nende dokumentide kohta, mis on dokumendiregistris registreeritud alates 01.01.2009. Dokumentide avaldamine on reguleeritud Avaliku Teabe seaduse ning Eesti Kultuurkapitali Teabele juurdepääsu tingimuste ja korraga,

Päringuid saab esitada 2. dokumenditüübi kohta:
- sissetulevad kirjad
- väljaminevad kirjad

Päringu tegemisel on võimalik dokumenti leida:
Sisu: otsida saab sisus sisalduva sõna järgi (näit.: avaldus, lepingu, taotluse, nime/ nimede, pikendamiseks, muutmiseks, teavituskiri jms)
Saaja/saatja: isik (kellelt/kellele) või asutus (kust/kuhu), kes on dokumendi Eesti Kultuurkapitalile saatnud isik või asutus kellele Eesti Kultuurkapital on dokumendi saatnud.
Struktuuriüksus ning asjaajamise tähisja sari: otsida saab valides esmalt struktuuriüksuse (kirjanduse sihtakapital, administratsioon jms) ning seejärel sarja tähise (kirjanduse sihtkapitali kirjavahetus, tagasinõuded jms).

Pealkiri Dok nr Reg kpv Kust/kuhu Vastamise tähtaeg Vastamise kuupäev Struktuuriüksus
Tulemusi ei leitud.