Programmid


Avatud Eesti Raamat

Avatud Eesti Raamat on filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogramm, millele pani 1994. aastal aluse Avatud Eesti Fond, kes seda ka 2000. aastani haldas. Aastast 2004 jätkub tegevus Eesti Kultuurkapitali juures – tõlkeprogramm algatati Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2004. aastal, eesmärgiga toetada filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimist ning avaldamist AVATUD EESTI RAAMATU sarjas. Sarja raamatuid annavad välja erinevad Eesti kirjastused.

Toetajad

Alates 2016. aasta maist toetab Eesti Meedia (varasema nimetusega Postimees Grupp) sihtannetusega Avatud Eesti Raamatu sarja väljaandmist. Järgneva viie aasta jooksul toetatakse sarja kokku 650 000 euroga. Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolne panus sarjale  on järgneval viie aastal kokkuleppeliselt vähemalt 350 000 eurot.

Aastail 2005–2015 rahastas Kultuurkapital AER-i programmi enam kui 400 000 euroga. Sellele lisandus nimetatud perioodi lõpupoole Eesti erasponsori märkimisväärne toetus: 500 000 eurot – seega oli võimalik programmi eesmärkide täitmiseks kasutada rahalisi vahendeid 850 000 eurot.

Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmuvatel raamatutel on kindel kujundus

Peale 1994. aastal ilmunud esimese raamatu on kõik teised sarja raamatud ilmunud Jüri Kaarma ja Eve Kase ühtses kujunduses, kujunduse autor on Jüri Kaarma. Raamatud on pehmekaanelised. Kaaneümbrisel on eri värvitoonides marmoritaoline muster, mistõttu nimetatakse sarja ka marmorsarjaks.

Alates 2016. aastast on lisatud eraannetaja panuse kajastamiseks AERi raamatute kaanelakale ja tiitlipöördele Eesti Postimehe logo ning raamatu vahelt on leitav temaatiline järjehoidja.

Loometöötoetustega toetatakse teoste koostamist, tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning projektitoetustega raamatute avaldamist (toimetamist ja litsentside soetamisi) ning e-raamatute valmistamist.

Taotluste esitamise tähtajad AERi programmi on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

Traducta

Tõlkija loometöötoetuse programm Traducta on loodud eesti kirjasõna tõlkijale Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal.

Programmi eesmärk on toetada eesti autorite tööde (kaunid kunstid, ajalugu, folkloor, filosoofia jne) tõlkimist võõrkeeltesse ning nende avaldamist väljaspool Eestit.

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

Hieronymus 

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali algatud klassikalise ilukirjanduse tõlkeprogrammi Hieronymus, mis toetab oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimist.

Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele nende teoste toimetamist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstide valimike koostamist ja kirjastamist Hieronymuse sarjas. 

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.