Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

 Aastapreemiad

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiad antakse igal aastal üle Kultuurkapitali pidulikul galaüritusel. Lisaks teeb audiovisuaalse kunsti sihtkapital iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva filmivaldkonna sündmuse autasustamiseks.

Auhinna rahalise suuruse määrab audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu.