Taotlemine


  Traducta programm toetab eesti väärt- ja lastekirjanduse tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit. Väljaanne peab olema mõeldud laiemale publikule.

  Traducta programm ei toeta:
  • teaduslikke, akadeemilisi ja hariduslikke töid
  • populaarteaduslikku kirjandust
  • üldist kultuuri- ja kunstikriitikat
  • piiratud kättesaadavusega väljaandeid (nt bibliofiilsed või eriväljaanded)
  • omakirjastatud käsikirju
  • muutmata kordustrükke

  Välismaa juriidiline isik (kirjastus) saab taotleda toetust tõlkijale tasu maksmiseks ja/või teose väljaandmiskulude katmiseks.
  Katkendi tõlkimiseks saab loometöötasu taotleda füüsiline isik (tõlkija) iseendale.


  Traducta toetuse saamiseks peavad kirjastajad tegema märkimisväärseid pingutusi toimetamise ranguse, turunduse ja reklaami ning raamatupoodides, raamatukogudes ja konkreetsete meediakanalite kaudu levitamise osas. Raamatut tuleb levitada üleriigiliselt tunnustatud üldiste raamatukaubanduse kanalite kaudu ja see peab olema tavalistes raamatupoodides saadaval vähemalt kaks aastat.

  Taotlus tuleb esitada e-kulka kaudu või nõuetekohasel taotlusvormil e-posti aadressil traducta@kulka.ee.

  Taotluste esitamise nõuded on täpsustatud Traducta programmi statuudis.
  Palume 
  järgida statuudis ja taotlusvormidel esitatud nõudeid.