Taotlemisest

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida. Lisainfot tekkinud küsimustele leiate rubriigist: KKK.

Taotlusi vaadatakse läbi neli korda aastas.
  • Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                       Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.  
  • Taotlusi saab esitada kuni kella 23.59. Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus.
Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korraga. Kõige parem on infot hankida teile huvipakkuva sihtkapitali või ekspertgrupi lehelt, valides ülalt menüüst vastava sihtkapitali või ekspertgrupi.

Kontakt

Taotluse koostamise kohta saate nõu esmaspäevast neljapäevani 10.00-17.00, reedel 10.00-16.00 telefonidel 6 999 150, 5 247 082 või kulka@kulka.ee     

Tagasiside

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Info eraldatud preemiate/stipendiumide/toetuste kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta