Jõgevamaa ekspertgrupp

Aastapreemiad

2010

Tiit Lääne   Kultuuripärl – viljaka töö eest spordiajaloo jäädvustamisel ja koduloo uurimisel     2000 eurot
Pütsep, Vello elutööpreemia Kuremaa kultuuri- ja spordielu tulihingelise eestvedamise eest 750 eurot
Uusna, Toivo elutööpreemia võrkpallielu edendamise eest Põltsamaal 750 eurot
Aruoja, Õie  aastapreemia muusikaelu edendamise eest Jõgeva maakonnas 400 eurot
Lapin, Gennadi  aastapreemia kunstielu edendamise eest Jõgeva maakonnas 400 eurot
Aavasalu, Marika aastapreemia sisuka töö eest Lugemisaastal Kuremaa raamatukogus 400 eurot
Lippur, Andres aastapreemia kohaliku spordielu edendamise eest  400 eurot
Jõgeva Linna Teater MTÜ aastapreemia Fr.Dürrenmatt'i tragikomöödia etendamise eest Kuremaa lossis 400 eurot
Jaani, Karl aastapreemia heade sportlike saavutuste eest 400 eurot
Tegelmann, Tiina aastapreemia üleriigiliste kultuuriürituste korraldamise eest 400 eurot
Saage-Vahur, Lianne aastapreemia tulemusliku koolinoorte teatritegemise juhendamise eest 400 eurot
Jõgeva Segarahva-tantsurühm Kaaratsim MTÜ aastapreemia aktiivse tegevuse eest rahvatantsu edendamisel 400 eurot

2009

Põltsamaa Muusikakool   Kultuuripärl – pikaajalise pühendunud muusikaelu edendamise eest    30 000 krooni
Paju, Ants elutööpreemia pikaajalise aktiivse missioonitundega tegevuse eest projektide eestvedamisel 10 000 krooni
Nahk, Mare elutööpreemia pikaajalise aktiivse tegevuse eest Palamuse kultuuripärandi hoidmisel 10 000 krooni
Järv, Heli aastapreemia aktiivse tegevuse eest Betti Alveri Muuseumis 5000 krooni
Järvela, Elita aastapreemia aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurielu edendamisel 5000 krooni
Karu, Janne aastapreemia aktiivse tegevuse eest Saare valla kultuurielu edendamisel 5000 krooni
Kivi, Kaja aastapreemia aktiivse tegevuse eest rahvatantsu edendamisel 5000 krooni
Koll, Hanno aastapreemia aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa spordielu edendamisel 5000 krooni
Leiten, Asta aastapreemia pikaajalise aktiivse tegevuse eest Jõgeva valla kultuuriloo tutvustamisel ja jäädvustamisel 5000 krooni
Orgulas, Ingrid aastapreemia aktiivse tegevuse eest laste arendamisel näitemängu ja muusika alal 5000 krooni
Paas, Maris aastapreemia näidendi "Küüni täitmine" lavastamise eest Paduvere Talumuuseumis 5000 krooni
Tõekalju, Imre aastapreemia järjepideva töö eest noortega 5000 krooni

2008

Põltsamaa Kunstiselts   Kultuuripärl – Põltsamaa kunstielu elavdamise ja galerii "pART"  avamise eest   25 000 krooni
Alfred Õunapuu elutööpreemia  pikaajalise tegevuse eest Jõgevamaa puhkpillitraditsioonide jätkamisel 10 000 krooni
Keiu Kess aastapreemia aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa näitekunsti edendamisel 5000 krooni
Eha Niglas  aastapreemia   aktiivse rahvamuusika viljelemise ja noortele edasiandmise eest 5000 krooni
Rahvatantsuselts Meie Mari  aastapreemia rahvatantsu edendamise ja kultuuripärandi hoidmise eest Jõgevamaal 5000 krooni
Irja Paavo  aastapreemia kultuurielu edendamise eest Jõgevamaal 5000 krooni
Raino Kubjas  aastapreemia aktiivse tegevuse eest rahvakultuuri hoidmisel Jõgevamaal 5000 krooni
Tiina Mihhailov aastapreemia  aktiivse tegevuse eest Siimusti kultuuripärandi hoidmisel 5000 krooni
Toomas Rosenberg  aastapreemia aktiivse tegevuse eest Tabivere valla spordielu  edendamisel 5000 krooni
Arne Tegelmann  aastapreemia aktiivse tegevuse eest Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis ja Jõgevamaa kultuuripärandi hoidmisel 5000 krooni

2007

Folklooriselts Jõgevahe Pere   Kultuuripärl – 1. naistetantsu festivali ja 6. võistutantsimise korraldamise ning 20 tegevusaasta jooksul toimunud folklooripidude ees    25 000 krooni
Elvi Kotkas elutööpreemia pikaajalise aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa muusikaelus 10 000 krooni
Valter Jaanus elutööpreemia  pikaajalise tegevuse eest Jõgevamaa puhkpillitraditsioonide jätkamisel 10 000 krooni
Anne Ütt rahvakultuuri aastapreemia  - aktiivse tegevuse eest rahvakultuuri edendamisel Põltsamaal 5000 krooni
Margus Kask muusika aastapreemia - aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa muusikaelu elavdamisel 5000 krooni
Uno Valdmets spordi aastapreemia - aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa spordielu edendamisel 5000 krooni
Riina Mägi kirjanduse aastapreemia - aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kultuurielu kajastamisel ajakirjanduses 5000 krooni
Ene Sööt kirjanduse aastapreemia -  aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa kirjandussündmuste korraldamisel 5000 krooni
Toomas Vahur missioonipreemia  - aktiivse kaasabi eest Jõgeva kultuurisündmuste korraldamisel 5000 krooni

2006

Betti Alveri Fond Kultuuripärl – aktiivse tegevuse eest Betti Alveri mälestuse jäädvustamisel ja Jõgevamaa kultuurielu rikastamisel   25 000 krooni
Martin, Heli Elutööpreemia  pikaajalise loomingulise töö eest Jõgevamaa muusikaelus 10 000 krooni
Ojassalu, Villu Elutööpreemia  pikaajalise töö eest Jõgevamaa spordielu arendamisel 10 000 krooni
Värnik, Helgi Rahvakultuuri aastapreemia   pikaajalise töö eest rahvakultuuri arendamisel Palamusel 5000 krooni
Vaino. Liidi Rahvakultuuri aastapreemia pikaajalise töö eest rahvakultuuri arendamisel Jõgevamaal 5000 krooni
Sester, Reet Muusika aastapreemia  aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa muusikaelus 5000 krooni
Külanurm, Arved Spordi aastapreemia  aktiivse töö eest Põltsamaa noorte sportlikul kasvatamisel 5000 krooni
Nurk, Kaire Kunsti missioonipreemia  aktiivse tegutsemise eest noortele kunsti väärtustamisel 3500 krooni

2005

Vaike Lapp elutööpreemia - pikaajalise Palamuse kultuurielu ning Palamuse koolmuuseumi arendamise eest 10 000  krooni
Vaike Oro elutööpreemia - pikaajalise töö eest  Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu juhtimisel 10 000 krooni
Anatoli Makarevitš kunsti aastapreemia - fotonäituste eest 5000 krooni
Taimi Geraštšenko muusika aastapreemia -pikaajalise  tegevuse eest  maakonna muusikaelus 5000 krooni
Tiina Tegelmann rahvakultuuri aastapreemia -pikaajalise tulemusrikka töö eest Palamuse kultuurielu arendamisel. 5000 krooni
Hendrik Lindepuu tulemusrikka töö eest noorte kergejõustiklastega 5000 krooni

2004

Kaupo Ilmet elutööpreemia 10000 krooni
Airi Rütter  rahvakultuuri aastapreemia  aktiivse osalemise eest kultuurielus  5000 krooni
Tiina Loorand rahvakultuuri aastapreemia aktiivse osalemise eest kultuurielus 5000 krooni
Jõgeva Kunstikooli Avatud Stuudio kunsti aastapreemia aktiivse osalemise eest kunstielus 5000 krooni
Palamuse Amatöörteater teatri aastapreemia aktiivse osalemise eest kultuurielus  5000 krooni
Marko Saksing spordi aastapreemia aktiivse osalemise eest  maakonna spordielus  5000 krooni

2003

Asta Paeveer Kultuuri elutööpreemia kauaaegse töö eest muusikapedagoogina ning aktiivse kodu-uurijana 7000 krooni
Valdeko Vadi spordi elutööpreemia kauaaegse töö eest spordipedagoogina 7000 krooni
Merleen Läänemägi Rahvakultuuri aastapreemia silmapaistva töö eest Jõgeva Kultuurikeskuse noorte tantsustuudios 5000 krooni
MTÜ Kunstijüngrid Kunsti aastapreemia  silmapaistvate kunstiprojektide algatamise eest 5000 krooni
Väino Treiman Spordi aastapreemia Põltsamaa valla spordiorganisatsiooni loomise ja juhtimise ning eduka noorte jalgpallurite juhendamise eest 5000 krooni
Meeli Nõmme Muusika aastapreemia Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kooride, ansamblite ja solistide juhendamise, maakonna vokaalsolistide ja-lauluansamblite konkursside korraldamise ning aktiivse osalemise eest muusikaelus. 5000 krooni
Tiia Malm Kirjanduse aastapreemia Jõgevamaa noortekirjanduse konverentsi korraldamise eest 2500 krooni
Inga Reinumägi Kirjanduse aastapreemia Jõgevamaa noortekirjanduse konverentsi korraldamise eest 2500 krooni

2002

Tiina Rohtväli elutööpreemia 10000 krooni
Tiia Pärtelpoeg rahvakultuuri aastapreemia 5000 krooni
Ülle Noormägi muusika aastapreemia 5000 krooni
Tiit Lääne kirjanduse aastapreemia 5000 krooni
Ain Vahtra spordi aastapreemia 5000 krooni
Ene Luik-Mudist kunsti aastapreemia 5000 krooni

2001

Aino Sillaots elutööpreemia
Põltsamaa Kammerorkester aasta kollektiiv
Senta Bergmann rahvakultuuri aastapreemia
Hendrik Lindepuu kirjanduse aastapreemia
Maret Oja muusika aastapreemia
Aimur Säärits spordi aastapreemia