Kirjanduse sihtkapital

Kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad 2022

Elutöö ja peapreemia laureaatide nimed leiab siit

Piret Raud Ilukirjanduslik proosa – „Nimepanija“ 5000 eurot
Jürgen Rooste Luule – „Loimurite laul. Väike korrosioonikatekismus“ 5000 eurot
Ülar Ploom,
Ilmar Vene
Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde – tõlge
itaalia keelest: Dante Aligheri „Jumalik komöödia. Paradiis“
a´ 2500 eurot
Consuelo Rubio Alcover Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde – tõlked hispaania keelde: Paavo Matsin „Gogoli disko“, A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“, Piret Jaaks „Emme draakon“ 5000 eurot
Kristi Viiding Mõttekirjanduse tõlkeauhind – Justus Lipsius „Laimamisest. Meelekindlusest“, tõlge ladina keelest (Loomingu
Raamatukogu)
5000 eurot
Jaan Undusk Näitekirjandus – „Suur Siberimaa“  5000 eurot
Kadri Kiho,
Stella Salumaa
Lastekirjandus – „Endel ja Kati“ a´ 2500 eurot
Sirje Olesk Esseistika – „Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s“ 5000 eurot
Mirjam Hinrikus Artikliauhind – „Autentsuse probleemid: tõu(sik)rahvuslus, sünteesid ja „Felix Ormusson""(Mäng ja melanhoolia: Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson“) 2000 eurot
Andrei Ivanov Venekeelse kirjanduse auhind – „Videviku melanhoolia“ («Меланхолия сумерек») 3500 eurot
Olga Titova Venekeelse kirjanduse auhind – „Baltikumi elu suvi“ («Лето балтийской жизни») 1500 eurot

Kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad 2021


  Mait Vaik Ilukirjanduslik proosa - “Simulatsioon” 5000 eurot
Hasso Krull Luule - “Ava” 5000 eurot
Alari Allik Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti keelde - Sei Shōnagon „Padjamärkmed“ tõlge klassikalisest jaapani keelest. 5000 eurot
Anja Salokannel Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde - Jaan Kaplinski valikkogu „Õhtu toob tagasi kõik“ („Ilta tuo takaisin kaiken“) tõlge soome keelde 5000 eurot
Märt Väljataga Mõttekirjanduse tõlkeauhind - David Hume᾽i „Uurimus inimese arust. Uurimus moraali printsiipidest“, David W. Hamlyni „Metafüüsika“ ja Bernard Williamsi „Eetika ja filosoofia piirid“ tõlked inglise keelest 5000 eurot
Kätlin Kaldmaa Lastekirjandus - „Lydia“ 5000 eurot
Triinu Pakk Esseistika - „Aja lood ja legendi sinepiiva” 5000 eurot
Peeter Torop Artikliauhind - „Bahtini polüfooniatest” (Mihhail Bahtini „Dostojevski poeetika probleemid” saatesõna) 2000 eurot
Andrei Ivanov Venekeelse kirjanduse auhind - romaan «Театр ужасов» /„Õuduste teater“/ 2500 eurot
Larissa Joonas Venekeelse kirjanduse auhind - luulekogumik «Пустоши флайтрадара» /„Lennuradari tühikud“/ 2500 eurot