Läänemaa ekspertgrupp

Üritusest teavitamine ja turundus

 • Mõtle ürituse turundus-ja/või meediaplaan läbi juba taotlemisel
 • Vaata üle asutuse/korraldaja koduleht - kas info ürituse kohta on hästi leitav (toimumise kuupäev, kellaaeg, pileti hind jne)
 • Lisa kodulehe uudisele huvitav foto, kuna üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna
 • Uuri välja, kes on kohalikus meedias - maakonnalehes, -portaalis, raadios vm - ajakirjanikud, keda võiks oma üritusele kutsuda. Kirjuta pressiteade ja saada see välja enne ürituse toimumist
 • Teavita oma üritusest maakonna turismiinfokeskust

Ürituse turundamine sotsiaalmeedias

 • Tee sotsiaalmeedia (Facebook) üritus (event)
 • Kui võimalik, kaasa “kuulsusi” ja mõjutajaid (influencer), kes võivad üritust võimendada ja sellest oma lehel teavitada
 • Kirjelda sotsiaalmeedias mitte ainult tulevast üritust, vaid ka selle ettevalmistusprotsessi, hoia külastajaid pidevalt põnevil
 • Tee telefoniga fotosid ja videoid, samuti Facebook live ülekandeid
 • Jaga teiste ürituste infot oma lehel, siis jagavad teised sinu infot ka
 • Märgi (täägi) inimesi
 • Maini ära Kultuurkapital @Eesti Kultuurkapital, teemaviide #kulka #kultuurkapital
 • Pärast ürituse toimumist pane üles fotosid, täna osalejaid ja kaasaaitajaid, vabatahtlikke jne

Nõuandeid plakati või bänneri kujundamiseks

 • Ole teksti kujundades tagasihoidlik, ühe kujunduse piires pole mõistlik kasutada korraga liiga palju erinevaid fonte või nende eri laade (rasvane kiri, kursiiv, sõrendus jm) – vähem on rohkem
 • Kasuta lihtsamaid fonte, mitte väga mängulisi/keerulisi/dekoratiivseid. Kindlasti jälgi, et pikem info oleks esitatud hästi loetavas kirjas ja pigem mitte suurtähtedega
 • Ära paiguta teksti otse fotole, kui fotol kujutatu pole hästi ühtlane. Kui soovid taustal siiski fotot kasutada, peaks kirja juures kasutama sobivat efekti või taustakasti, mis kirja korralikult taustalt esile tõstab ja/või tausta hägustab
 • Väldi värvilise, eriti punase kirja kasutamist otse fotol
 • Kasuta info esile tõstmiseks kontrasti kirjasuuruste vahel – oluline info kujuta suuremalt ja vähem oluline väiksemalt. Selguse huvides on mõistlik piirduda 3-4 kirjasuurusega, rohkem on liiga palju.
 • Ole sama kujunduse raames tagasihoidlik erinevate tekstijoonduste (keskel, vasakus servas, paremas servas jne) kasutamisega, pigem jää ühe stiili juurde
 • Ole viisakas logode suhtes, ära muuda (painuta, venita, täienda jm) neid omavoliliselt
 • Liiga kirju kujundus uputab info visuaalsesse mürasse, sestap kasuta värve mõistlikkuse piires, ka ka lastele kujundades.
 • Jäta kujundusse õhku, ära disaini kogu paberit täis. Tekita lõikude vahele õhku ning äärtesse piisavalt ruumi. Nii tuleb oluline paremini esile
 • Vaata väljatrükitud kujundust pisut kaugemalt ja analüüsi, kas saaksid seda esimest korda nähes vajaliku info lihtsalt ja kiiresti kätte
Plakatite, sotsiaalmeedia postituste loomiseks on hea kasutada valmis templiite, hea abiline siin on Canva.com. Kui korraldajal endal pole fotosid, võib kasutada tasuta fotopanka pixabay.com.NB! Kui muud moodi ei ole sätestatud, siis veebist võetud fotode kasutamiseks tuleb alati luba küsida fotograafilt või foto omanikult!  

Kultuurkapitali logo kasutamine

Kultuurkapitali toetatud üritustel, trükistel, esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jmt kohtades peab toetuse saaja alati kasutama Kultuurkapitali logo või märkima toetuse saamise muul viisil ära. Logo saad Kultuurkapitali kodulehelt https://www.kulka.ee/meist/logo.

 • Kultuurkapitali logo värvid on must, sinine ja kuldne
 • Logo kasutamisel jäta turvaväli
 • Ära venita ja moonuta logo
 • Kujundajatele on saadaval ka ai. ja eps. formaadis logovariandid