Näitekunsti sihtkapital

Taotlejale


Stipendiumi taotlemine ja eraldamine (vt raha jagamise korra punkt 3.1)


Loomingulist stipendiumi on võimalik taotleda loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks ja sellega soodustatakse loomeinimese pühendumist oma erialale.

  • Loomingulist stipendium saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  • Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 5000 eurot aastas.

Loomingulist stipendiumi ei ole võimalik taotleda konkreetse teose ja/või esituse loomiseks, st loominguliseks tegevuseks, mille tulemusena sünnib autori- ja/või esitajaõiguse alla kuuluv teos ja/või esitus.

 

 

Lavastusprojektide taotlemine ja eraldamine (vt raha jagm. korra punkt 2.1.5.1)

Lavastuse väljatoomiseks on võimalik taotleda toetust. Selleks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Toetatakse nii loomingulise meeskonna töötasude kui produktsioonikulude katmist.

  • Lavastuse väljatoomiseks saab projektitoetuse taotluse esitada ainult juriidiline isik või FIE-l (v.a tasuta sündmused).
  • Toetuse saaja kohustub projektis osalejate tasud välja maksma lepingute või arvete alusel, mis sisaldavad tööjõumakse. 
  • Üldjuhul ei toetata ruumirenti ega tehnika või põhivara ostu. Tehnikarendi katmine produktsioonitoetusega on abikõlbulik.
  • Lavastusega seotud loovisiku(te)le eraldatud loometöötoetus ei taga lavastuse toetamist projektitoetuse taotluse alusel.
  • Lavastusele eraldatud projektitoetus ei taga lavastusega seotud loovisikutele loometöötoetuse eraldamist.

 

Ootused taotlustele  (vt raha jagamise korra punkt 2.1.4)

  • Taotlus tuleb vormistada korrektselt ja arusaadavalt.
  • Iga taotlusele lisatud dokument tuleb vormistada korrektselt, pealkirjastada sisule vastavalt ning lisada taotlusele loogilises järgnevuses.
  • Eesti loovisikute CV peavad olema eesti keeles.

 

Sihtkapital võib ebakorrektselt vormistatud ja raskesti käsitletava taotluse tagasi lükata.