Korduma kippuvad küsimused (KKK)


Kultuurkapitali stipendiumi, loometöötoetuse ja eraisiku projektitoetuse mõistete selgitused.

Vaata infot SIIT   

Kultuurkapitali  logo ja kuidas ma seda pean kasutama?

Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel (sh internetis, kodulehel ja sotsiaalmeedias) ning toetusega seotud andmekandjatel.

Kultuurkapitali logo leiate meie koduleheküljelt alt paremast nurgast (ka kujundusfailid) ning samuti ülamenüüst "Meist" – logo. Kultuurkapitali logo peab kasutama kõikidel Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud sündmustel/trükistel jms. Soovitame tutvuda ka logo kasutamise juhendiga. Suuremate ürituste tarbeks on võimalik laenutada Tallinna kantseleist bännereid suurusega 1x2 meetrit.

Kuidas esitada kandidaate elutöötoetuse saajate nimekirja?

Elutöötoetuste saajad määrab sihtkapitali nõukogu. Oma ettepanekud Kultuurkapitali elutöötoetuste saajate nimekirja osas võib esitada kirjana. Samas, kui soovite tunnustada isikut ühekordselt, palume esitada taotlus.

Kuidas esitada preemiakandidaati?

Preemiakandidaatide esitamisi aktsepteerime nii taotluse kui ka kirjana. Kandidaatide esitamise täpsem kord oleneb sihtkapitalist (nt spordi sihtkapital soovib, et taotluse esitaks alaliit, arhitektuuri sihtkapital aga ootab ettepanekuid kirja teel), seega küsige nõu konkreetse sihtkapitali projektijuhi käest.

01.01.2015 hakkas kehtima Kultuurkapitali seaduse muudetud redaktsioon. Mis muutus?

  • Kultuurkapital ei eralda enam ainult stipendiume (võrdsustatud riiklike stipendiumidega)
  • kaovad ära mõisted sihtstipendium ja toetusstipendium
  • lepingute pealkirjad  muutuvad, sisud jäävad üldjoontes samaks
  • määrame preemiaid ja stipendiume, mida käsitatakse riigieelarvest makstavate preemiate ja stipendiumidega  
  • eraldame projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetusi  
  • Kultuurkapitali toetused on seaduse alusel makstud toetused, st et neid ei maksustata tulumaksuga  (Tulumaksuseaduse §19 lg 3 punkt 3 alusel)