Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 

  • Kultuurkapitali  logo ja kuidas tuleb seda eksponeerida?

Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel (sh internetis, kodulehel ja sotsiaalmeedias) ning toetusega seotud andmekandjatel.

Kultuurkapitali logo leiate meie koduleheküljelt alt paremast nurgast (ka kujundusfailid) ning samuti ülamenüüst "Meist" – logo. Kultuurkapitali logo peab kasutama kõikidel Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud sündmustel/trükistel jms. Soovitame tutvuda ka logo kasutamise juhendiga. Suuremate ürituste tarbeks on võimalik laenutada  kantseleist bännereid suurusega 1x2 meetrit.


  • Kuidas  saab eraisik teisele eraisikule teenuse või töö eest tasu maksta?

Projektitoetusest ei saa eraisik teisele eraisikule raha üle kanda lihtsalt panga ülekandega teise isiku kontole.

Aktsepteeritud ei ole ka sularahas tasu maksmised – näiteks kinnituskirja alusel, kus eraisik kinnitab, et on toetuse saajalt sularahas tasu kätte saanud.

Eraisik saab teisele eraisikule teenuse või töö eest tasu maksta kas arve alusel või töötasuna.

Kui makstakse arve alusel peab arve selgitusest tulema selgelt välja, mille eest tasu makstakse. Arve esitajal peab olema õigus teenuse või töö eest arve esitada (eraisikul ei ole õigust arvet esitada, arve saab esitada näiteks FIE).

Kui tasu makstakse töötasuna, siis on kaks võimalust:

1) Töötamine registreeritakse Maksuametis ja tasult makstakse kõik tööjõumaksud

Brutotasult peetakse kinni tulumaks, pensionikindlustus ja töötuskindlustusmakse ning  makstakse sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Näiteks, kui autor soovib saada tasu 2000 eurot (netotasu ehk raha kätte), siis tööjõumaksud sellelt tasult on kokku 1470 eurot.

Töötamine on vaja Maksuametis registreerida ning tasu väljamaksmisele järgneval kuul tuleb tasu deklareerida ja Maksuametile maksud üle kanda.

Maksude deklareerimine, töötamise registreerimine ja maksude tasumise kohta saab täpsemalt lugeda Maksuameti kodulehelt.

2) Ettevõtluskonto kaudu

Riik on kehtestanud lihtsustatud ehk soodsama võimaluse eraisikutele, et täita oma maksukohustust ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel.

Seadus kehtib eraisikult eraisikule teenuse või tehtud töö eest tasu maksmisel (näiteks kontserdi, lavastuse, juhendamise, esitluse, näituse vms tasud, samuti toimetamise, kujundamise jms tasud).

Soodsama maksukohustuse eelduseks on see, et tasu saaja on avanud LHV Pangas ettevõtluskonto (teistes pankades ei ole võimalik ettevõtluskontot avada).

Ettevõtluskonto kaudu tasu maksmine on kokkuvõttes oluliselt lihtsam ja ka soodsam. Näiteks, kui autoritasu makstakse välja ettevõtluskonto kaudu, siis ülekanne tuleb teha summas 2500 eurot, autorile jääb 2000 eurot ja maksukohustus on vaid 500 eurot.

Ettevõtluskonto toimib nii, et LHV Panga kontole laekunud summalt broneerib pank tulumaksu 20% ning kannab selle ise üle Maksuametile.

NB! Ettevõtluskonto omanik ei või olla FIE samal või sarnasel tegevusalal.

Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega tulude ja kulude arvestust pidada.  

Ettevõtluskonto kohta saab täpsemalt lugeda Maksuameti kodulehelt.


  • Füüsilisest isikust ettevõtjal ehk  FIE-l ei ole õigust esitada arvet iseendale?

Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega.
FIE ja temale kuuluv ettevõte kui majandusüksus, läbi mille ta tegutseb, ei ole juriidiline isik.

  • FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad).
  • FIE ei saa olla ise endale tööandjaks (ehk näiteks kontserdi eest tasu maksjaks), saata ennast lähetusse, maksta endale palka ja hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest ega teha endale erisoodustusi.

Näiteks: eraisik esitab taotluse ja kirjutab taotluses, et esinemistasu eest arve esitab tema enda FIE, siis see ei ole seaduslik ja seega ei saa olla abikõlbulik.

 

Maksuameti lehelt saab selle kohta teavet põhjalikumalt: https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/ettevotjale/fuusilisest-isikust-ettevotjale-fie


  • Kuidas esitada kandidaate elutöötoetuse saajate nimekirja?

Elutöötoetuste saajad määrab sihtkapitali nõukogu. Oma ettepanekud Kultuurkapitali elutöötoetuste saajate nimekirja osas võib esitada kirjana. Samas, kui soovite tunnustada isikut ühekordselt, palume esitada taotlus.

  • Kuidas esitada preemiakandidaati?

Preemiakandidaatide esitamisi aktsepteerime nii taotluse kui ka kirjana. Kandidaatide esitamise täpsem kord oleneb sihtkapitalist (nt spordi sihtkapital soovib, et taotluse esitaks alaliit, arhitektuuri sihtkapital aga ootab ettepanekuid kirja teel), seega küsige nõu konkreetse sihtkapitali projektijuhi käest.