Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse spordivaldkonnas tegutsevat isikut, kelle on esitanud spordiga seotud organisatsioonid jaühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.  

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali koosseis 2019-2021

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Priit Ilver esimees Eesti Käsipalliliit ja Eesti Veemoto Liit
Kaili Kukumägiaseesimees Eesti Käsipalliliit, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Eesti Golfi Liit, Eesti Tehnika- ja Spordiliit, Eesti Veemotoliit
Margit Kurvits
Viljandimaa Spordiliit, Eestimaa Spordiliit Jõud, Järvamaa Spordiliit, Tartumaa Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Rapla Maakonna Spordiliit, Põlva Maakonna Spordiliit ja Valgamaa Spordiliit
Gert Lee
Tallinnmeeting MTÜ
Peeter Lusmägi
Ühendus Sport Kõigile
Enn Veskimägi
Eesti Jalgratturite Liit, Eesti Golfi Liit, Eesti Invaspordi Liit, Eesti Karate Föderatsioon, Eesti Maadlusliit ja Eesti Ratsaspordi Liit
Maarja Värv
Eesti Spordiajakirjanike Selts

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta