Hiiumaa ekspertgrupp


Ekspertgrupist

Hiiumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ja toetada igakülgselt Hiiu maakonna kultuuri ja spordi valdkonda ning tunnustada kultuuri- ja spordivaldkonnas märkimisväärsete saavutuste ja tulemustega silma paistnud inimesi.
Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:
  • Hiiu maakonnas elluviidavaid või hiidlaste poolt taotletavaid projekte;
  • maakondlike kollektiivide ja ühenduste tegevust;
  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda;
  • Hiiu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist;
  • tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • loovisikute projekte.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees. Ekspertgrupi tööd koordineerib Ermo Mäeots, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.