Avatud Eesti Raamatu sarjas

valmimisel raamatud

(uuendatud 31.10.2022)

AERi SARJAS ILMUVAD TEOSED AUTORITE JÄRGI 

 1. Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja komm. Mari Tarvas. Tänapäev
 2. Anscombe, G. E. M. Kavatsus. Tlk Mark Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 3. Arendt, Hannah. Totalitarismi lätted. Tlk Merily Salura. Tartu Ülikooli Kirjastus
 4. Aristoteles. Retoorika. Tlk ja komm. Janika Päll. Ilmamaa
 5. Arnheim, Rudolf. Visuaalne mõtlemine. Tlk Ene-Reet Soovik. Eesti Kunstiakadeemia
 6. Asad, Talal. Religiooni genealoogiast: Distsipliin ja võimu põhjused kristluses ja islamis. Tlk Aldo Randmaa. Tartu Ülikooli Kirjastus
 7. Bahtin, Mihhail. Valitud teosed (Teo filosoofiast; Kunst ja vastutus; Marksism ja keelefilosoofia; Freudism). Tlk Inta Soms, järelsõna Peeter Torop. Varrak
 8. Barrow, John D. Uued kõiksuse teooriad: Ülima seletuse otsinguil. Tlk Laurits Leedjärv. Ilmamaa
 9. Barthes, Roland. S/Z. Tlk Anti Saar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 10. Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 11. Berkeley, George. Valitud teosed (Filosoofilised kommentaarid (valik); Essee uuest nägemisteooriast; Traktaat inimteadmise printsiipidest; Passiivne kuulekus; Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel; Essee Suurbritannia kokkuvarisemise ärahoidmisest; Liikumisest; ajalehes Guardian ilmunud esseed (valik); kirjavahetus Samuel Johnsoniga (valik); Värsid kunstide ja hariduse istutamise väljavaatest Ameerikas). Tlk Raul Veede, komm. ja järelsõna Roomet Jakapi ja Raul Veede. Tartu Ülikooli Kirjastus
 12. Bonhoeffer, Dietrich. Vastupanu ja andumus: Vanglakirju ja märkmeid. Tlk Jaan Lahe. Ilmamaa
 13. Böhme, Jakob. Aurora. Tlk Anu Põldsam. Ilmamaa
 14. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tlk, komm. ja järelsõna Ivo Volt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 15. Coleman, Jules L. Riskid ja rikkumised. Tlk Kristjan Kikerpill. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 16. Corbin, Henry. Pärsia filosoofiast ja religioonist (Kuidas mõista võrdlevat filosoofiat; Monoteismi paradoks; Angeloloogia vajalikkus; Mullā Ṣadrā Šīrāzī koht Iraani filosoofias; Heideggerist Suhrawardīni; Müstika ja huumor; Kangelaseeposest müstilise eeposeni; Mundus imaginalis ehk imaginaarne ja imaginaalne; Parakleedi idee Iraani filosoofias; Biograafiline post scriptum ühele filosoofilisele jutuajamisele.) Koost. Siim Lill, tlk Mirjam Lepikult. Tartu Ülikooli Kirjastus
 17. Dewey, John. Demokraatia ja haridus: Sissejuhatus haridusfilosoofiasse. Tlk Edgar Krull. Tartu Ülikooli Kirjastus
 18. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid (Rameau vennapoeg; Näitleja paradoks; D’Alembert’i unenägu (+ 2 lisadialoogi); Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga). Tlk Indrek Koff (D’Alembert’i unenägu (+ kaks lisadialoogi) ja Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga), Mirjam Lepikult (Näitleja paradoks), Andres Raudsepp (Rameau vennapoeg), koost., komm., järelsõna ja toim. Marek Tamm. Varrak
 19. Doniger, Wendy. Mõista antud ämblik: Poliitika ja teoloogia müüdis. Tlk Aldo Randmaa, järelsõna Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus
 20. Dumézil, Georges. Eskiisid mütoloogiast: Valik esseid (Apollo Medicus; Voroneži vaas; Johannes Scotus Eriugena I–II; Värvilised isandad...; ...ja kurtisaan; Herakles, ta pojad ja ta tütar; Osseedi naiste palve Jumala vaimule; Osseetide kolm protseduuri veritasu vastu; Ilja Murometsi kolm viimast reisi; Sampo valmistamine; Homerus uindicatus; Uksed ja funktsioonid; „Mabinogi” neljas haru ja kolmetoimelisuse teoloogia; Kolm toimet ja arhailine triaad ladina poeetide töödes esimesel sajandil e.m.a.; Sküütide vanne; Viimase Dareiose sõjarüü; Miimir ja Kvaasir. Peade maharaiumine ja tükeldamine Skandinaavias; Indo-skandinaavia võrdlused. Peade maharaiumine ja tükeldamine; Kassiitide india jumalad; Armeenia kaksikud „Sassuuni Davidi” eeposes; Kuldnaise ja Sampo valmistamine: kolmetoimelised valmistamised?; Kolme toime järjestus; Kolmetoimelisuse kiusatus ingliõpetuses; Kullervo koer). Koost. Rauno Alliksaar, tlk Anti Saar, järelsõna Rauno Alliksaar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 21. Durkheim, Émile. Religioosse elu algvormid. Tlk Mariina Viia, järelsõna Alar Kilp. Tartu Ülikooli Kirjastus
 22. Eisenstein, Sergei. Kunstiteoreetilisi töid (neli artiklit aastaist 1923–1930; Montaaž 1937 (lühendatult); Lähivõtte ajalugu (lühendatult)). Koost. ja järelsõna Lauri Kärk, tlk Enn Siimer. Tartu Ülikooli Kirjastus
 23. Florenski, Pavel. Ikonostaas: Töid esteetikast. (Обратная перспектива; Храмовое действо как синтез искусств; Иконостас; Анализ пространственности (и времени) в художественно-изобразительных произведениях; Закон иллюзий; Абсолютность пространственности; Автобиография.) Tlk Erle Nõmm, järelsõna Orest Kormašov. Ilmamaa
 24. Fromm, Erich. Inimese destruktiivsuse anatoomia. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 25. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 26. Gadamer, Hans-Georg. Esteetika ja poeetika: Valik artikleid. (Esteetilise teadvuse küsitavusest; Kauni aktuaalsus. Kunst kui mäng, sümbol ja pidustus; Kunsti mäng; Esteetiline ja religioosne kogemus; Müüt ja mõistus; Mütoloogia ja ilmutusreligioon; Müüt teaduse ajastul; Luule ja mimesis; Luulekunsti panusest tõe otsingusse; Filosoofia ja poeesia; Filosoofia ja kirjandus; Kunst ja jäljendus; Mõisteline maalikunst? – A. Gehleni monograafist „Aja-pildid“; Pildi tummumisest; Pilt ja žest; Teatrist kui pidustusest; Sõna ja pilt – „nii tõene, nii olemisküllane“; Kunsti lõpp?: Hegeli õpetuselt kunsti möödaniku-karakterist kuni tänapäeva anti-kunstini.) Koost., tlk ja järelsõna Andrus Tool. Ilmamaa
 27. Galbraith, John Kenneth. Külluseühiskond. Tlk Järvi Kotkas, järelsõna Raul Omel. Ilmamaa
 28. Gautier, Théophile. Ilust kunstis: Esseid. (Noor-prantslased (eessõna); Preili de Maupin (eessõna); Victor Hugo joonistused (eessõna); Charles Baudelaire (eessõna); François Villon; Shakespeare Funambules'i teatris; Ilust kunstis; Ülevaade luule arengust; Hector Berlioz; Pärsia; Hoffmanni jutud; Tsivilisatsiooni ilutaotlus; Marionetid.) Koost. ja tlk Madli Kütt ja Katre Talviste, järelsõna Ilmar Vene. Ilmamaa
 29. Goethe, Johann Wolfgang von. Itaalia-reis. Tlk, komm. ja järelsõna  Mati Sirkel. Eesti Raamat
 30. Goodman, Nelson. Kunsti keeled: Sümbolite teooria poole. Tlk ja järelsõna Märt Väljataga. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 31. Hadot, Pierre. Isise loor: Essee looduse idee ajaloost. Tlk Leena Tomasberg. Tartu Ülikooli Kirjastus
 32. Halfwassen, Jens. Plotinos ja uusplatonism. Tlk ja järelsõna Jaan Lahe. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 33. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. (Über die Auslegung der Heiligen Schrift; Biblische Betrachtungen eines Christen (katkend); Gedanken über meinen Lebenslauf (katkend); Sokratische Denkwürdigkeiten; Aesthetica in nuce: Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose; Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache; Philologische Einfälle und Zweifel über eine akademische Preisschrift; Versuch über eine akademische Frage; Vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache; Zwey Scherflein zur neusten Deutschen Litteratur; Metakritik über den Purismum der Vernunft; Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem; Leser und Kunstrichter nach perspectivischem Unebenmaaße.) Koost. Jaan Undusk, tlk Reet Bender ja Tiiu Relve. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 34. Hegel, Georg Wilhelm. Loengud maailma ajaloo filosoofia kohta. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa
 35. Heidegger, Martin. Teetähised. Tlk Tõnu Luik, Leo Luks, Henri Otsing, Eduard Parhomenko, Andrus Tool. Ilmamaa
 36. Herodotos. Uurimused. Tlk Kaarina Rein. Ilmamaa
 37. Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tlk, komm. ja järelsõna Alar Kilp. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 38. Ibn Hazm, ʿAli ibn Ahmad. Tuvi kaelakee. Tlk Helen Geršman. Ilmamaa
 39. Kaasaegne poliitiline filosoofia. II. (Walter Benjamin, „Vägivalla kriitika“; John Dewey, „Avalikkuse otsing“; Carl Schmitt, „Neutraliseerimiste ja depolitiseerimiste ajastu“; Simone Weil, „Ilias ehk poeem võimust“; Michael Oakeshott, „Ratsionalism poliitikas“; Hannah Arendt, „Töötamine, teostamine, tegutsemine“; Herbert Marcuse, „Repressiivne sallivus“; Louis Althusser, „Ideoloogia ja ideoloogilised riigiaparaadid“; Jacques Derrida, „Iseseisvusdeklaratsioonid“; Michel Foucault, „Omnes et singulatim: poliitilise mõistuse kriitika poole“; Claude Lefort, „Demokraatia küsimus“; Emmanuel Lévinas, „Rahu ja lähedus“; John Rawls, „Õiglus kui ausameelsus: poliitiline, mitte metafüüsiline“; Carole Pateman, „Vennalik ühiskondlik leping“; Jürgen Habermas, „Kolm normatiivset demokraatiamudelit“; Charles Taylor, „Tunnustamispoliitika“; Chantal Mouffe, „Demokraatia, võim ja ‘poliitilisus’“; Giorgio Agamben, „Eriolukord“.) Koost. ja järelsõna Jüri Lipping, tlk Jüri Lipping jt. Vabamõtleja OÜ
 40. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Ilmamaa
 41. Kierkegaard, Søren. Eessõnad; Kokkuvõtlik ebateaduslik järelsõna filosoofilistele pudemetele. Tlk Jaan Pärnamäe. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 42. Knight, Frank H. Risk, määramatus ja kasum. Tlk, komm. ja järelsõna Alari Purju. Ilmamaa
 43. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv jt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 44. La Rochefoucauld, François de. Mõtisklused ehk Moraalsed sententsid ja maksiimid. Tlk Mirjam Lepikult, järelsõna Ilmar Vene. Ilmamaa
 45. Lewis, David. Konventsioon: Filosoofiline uurimus. Tlk Jüri Eintalu, järelsõna Henrik Sova. Ilmamaa
 46. Lippmann, Walter. Avalik arvamus. Tlk Olavi Jaggo. Tartu Ülikooli Kirjastus
 47. Losee, John. Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 48. Lossev, Aleksei. Homerosest Prokloseni: Antiikesteetika lühiajalugu. Tlk Enn Siimer, saatesõna Peeter Olesk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 49. Losski, Nikolai. Meeleline, intellektuaalne ja müstiline intuitsioon. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 50. Lowe, Edward J. Metafüüsika ülevaade. Tlk Märt Väljataga. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 51. Maeterlinck, Maurice. Vagurate aare: [Esseid]. Tlk Maria Einman. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 52. Mamardašvili, Merab, Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Tartu Ülikooli Kirjastus
 53. Masaryk, Tomáš Garrigue. Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast. I–II köide. Tlk Simo Runnel. Ilmamaa
 54. McDowell, John. Vaim ja maailm. Tlk ja järelsõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 55. Meng-zi. Meng-zi. Tlk, komm. ja järelsõna Märt Läänemets. Ilmamaa
 56. Mill, John Stuart. Utilitarism (+ Roger Crispi kommentaarid). Tlk Heidy Meriste. Vabamõtleja OÜ
 57. Milindapañha. Tlk Märt Läänemets. Ilmamaa
 58. Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja järelsõna Jaan Kivistik. Ilmamaa
 59. Muḩammad al-Idrīsī. Ihaldaja rõõm hüvast reisist üle silmapiiri (sissejuhatus, Skandinaavia, Baltikumi ja Ida-Euroopa peatükid). Tlk, komm. ja saatesõna Üllar Peterson. Tartu Ülikooli Kirjastus
 60. Mullā Ṣadrā (Ṣadr ad-Dīn Muḥammad Shīrāzī). Trooni tarkus; Metafüüsilisi tõdemusi. Tlk, komm. ja järelsõna  Kalle Kasemaa. Ilmamaa
 61. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (Keskmise tee juurvärsid) jt teosed. Tlk Mait Hando Raun; Andres Herkel. Järelsõna Andres Herkel, komm. Mait Hando Raun ja Andres Herkel. Ilmamaa
 62. Nidānasaṃyukta: Algbudismi suutrad. Tlk, komm. ja järelsõna Mait Hando Raun. Ilmamaa
 63. Nietzsche, Friedrich. Viis eeskõnet viiele kirjutamata raamatule. Tlk Egle Erik ja Henri Otsing, järelsõna Henri Otsing. Ilmamaa
 64. Næss, Arne. Elufilosoofia: Mõtisklus tunnetest ja mõistusest. Tlk Sigrid Tooming. Ilmamaa
 65. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus
 66. Panksepp, Jaak, Lucy Biven. Vaimu arheoloogia. Tlk Krista Kallis, järelsõna Jaanus Harro. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 67. Papadopoulos, Yannis. Kriisis demokraatia?: Poliitika ja valitsemine. Tlk Erkki Bahovski, järelsõna Leif Kalev. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 68. Platon. Valitud teosed II. (Protagoras; Menon; Ion; Euthydemos; Theaitetos.) Koost. Marju Lepajõe, Toomas Lott, Janika Päll ja Ivo Volt, tlk Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Ivo Volt („Protagoras“), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.). Ilmamaa.
 69. Platon. Valitud teosed III. (Seadused; jm). Tlk Anne Lill („Seadused“). Ilmamaa
 70. Poincaré, Henri. Teadus ja meetod. Tlk Anto Unt. Ilmamaa
 71. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu morfoloogia. Tlk Madis Arukask, järelsõna Ülo Valk. Ilmamaa
 72. Rappaport, Roy A. Rituaal ja religioon inimkonna kujunemisloos. Tlk Triinu Pakk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 73. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 74. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Tartu Ülikooli Kirjastus
 75. Rorty, Richard. Filosoofia ja looduse peegel. Tlk Taavi Laanpere. Tartu Ülikooli Kirjastus
 76. Rousseau, Jean-Jacques. Émile ehk kasvatusest. Tlk Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 77. Rousseau, Jean-Jacques. Moraalikirjad; Savoia vikaari usutunnistus. Tlk, komm. ja järelsõna Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 78. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Varrak
 79. Sahlins, Marshall. Kiviaja majandus. Tlk Tõnu Ülemaante, komm. ja järelsõna Toomas Gross. Ilmamaa
 80. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Tänapäev
 81. Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo
 82. Schelling, Thomas C. Konflikti strateegia. Tlk Jüri Eintalu. Ilmamaa
 83. Schopenhauer, Arthur. Parerga ja Paralipomena. I–II. Tlk Krista Räni. Ilmamaa
 84. Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap, järelsõna Bruno Mölder. Tartu Ülikooli Kirjastus
 85. Sharpe, Eric John. Võrdlev usundilugu: Ajalooline käsitlus. Tlk Olavi Teppan. Tartu Ülikooli Kirjastus
 86. Sieyès, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. (Arutlus privileegidest; Mis on kolmas seisus; eeskõne konstitutsioonile; Vaidlus Thomas Paine’iga.) Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. EYS Veljesto
 87. Strawson, Peter. Meele piirid: Essee Kanti „Puhta mõistuse kriitikast“. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 88. Špet, Gustav. Ilming ja mõte: Fenomenoloogia kui alusteadus ja selle probleemid. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa
 89. Zenkovski, Vassili. Vene filosoofia ajalugu. I–II. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 90. Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk, komm. ja järelsõna Mart Tšernjuk. Ilmamaa
 91. Thukydides. Peloponnesose sõja ajalugu. Tlk Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus
 92. Tillich, Paul. Religioon ja kultuur: Valitud teosed. (Olemise dimensioonid ja -kihid ning olemise ühtsus; Küsimus elu mõtte kohta; Kas religioon on inimvaimu funktsioon?; Kaotatud dimensioon; Religioon ja kultuur; Kahetähenduslik religioonis ja kultuuris; Filosoofia ja religioon; Filosoofia ja teoloogia; Kultuuriteoloogia ideest; Usuline sümbol; Usulise keele olemus; Eksistentsiaalanalüüs ja usulised sümbolid; Usuliste sümbolite õigustatus ja nende tähendus; Mis on usk?; Kairos I–II; Deemonlik; Kristoloogia ja ajalootõlgendus; Aja ja ruumi vastupanu; Kairos ja logos; 20. sajandi kristlik inimesepilt; Tänapäeva inimese kristlik mõistmine; Inimene kristluses ja marksismis; Kristlus ja tänapäeva ühiskond; Meie maailma langus; Usuline kriis; Tänapäeva usuline olukord religiooni valdkonnas; Protestantlik kuulutus ja tänapäeva inimene; Protestantluse printsiibid; Protestantlus kui kriitiline ja kujundav printsiip; Protestantlik ajastu; Kas protestantliku ajastu lõpp? I–II; Jumala tõelisus; Eksistents ja Kristuse ootamine; Languse sümbol; Võõrandumine ja patt; Uus olemine ja Jeesus kui võõrandumise ületamine.) Koost. ja järelsõna Jaan Lahe, tlk Anne Burghardt ja Jaan Lahe. Ilmamaa
 93. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski ja Andres Raudsepp, saatesõna Mihhail Lotman, komm. Mihhail Veližev, komm. tlk Aare Pilv. Ilmamaa
 94. Turner, Victor. Rituaalprotsess: Struktuur ja antistruktuur. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 95. Uspenski, Boriss. Kompositsioonipoeetika; Stiili semiootilised probleemid. Tlk Eva Lepik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 96. Veblen, Thorstein. Jõudeklassi teooria. Tlk Alari Purju. Ilmamaa
 97. Vernadski, Vladimir. Biosfäärist ja muust: Tööde valimik. ( Biosfäär; Eessõna „Biosfääri“ ingliskeelsele väljaandele (Lynn Margulis jt); Autori eessõna „Biosfäärile“; „Biosfääri“ lisad, Elusaine; Sümmeetriaprintsiip teaduses ja filosoofias; Elu algus ja liikide tekkimine; Teaduslik mõtlemine kui planetaarne nähtus.) Koost. Kalevi Kull, tlk Enn Siimer ja Madis Lukats, järelsõna Mihkel Kunnus. Tartu Ülikooli Kirjastus
 98. Võšeslavtsev, Boriss. Marksismi filosoofiline viletsus. Tlk Ants Paikre. Ilmamaa
 99. White, Hayden. Metaajalugu: Ettekujutus ajaloost 19. sajandi Euroopas. Tlk Kalle Hein. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 100. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Ilmamaa
 101. Wittgenstein, Ludwig. Sinine raamat; Pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Tartu Ülikooli Kirjastus
 102. Wright, Georg Henrik von. Seletamine ja mõistmine; Põhjuslikkus ja determinism. Tlk ja järelsõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 103. Xenophon. Sokratese apoloogia; Meenutused Sokratesest; Pidusöök; Majandamisest. Tlk, komm. ja järelsõna Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus