Avatud Eesti Raamatu sarjas

valmimisel raamatud

(uuendatud 23.03.2023)


AERi SARJAS ILMUVAD TEOSED AUTORITE JÄRGI

 

 1. Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja komm. Mari Tarvas. Tänapäev
 2. Anscombe, G. E. M. Kavatsus. Tlk Mark Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 3. Arendt, Hannah. Inimolu. (The Human Condition.) Tlk Triinu Pakk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 4. Arendt, Hannah. Totalitarismi lätted. Tlk Merily Salura. Tartu Ülikooli Kirjastus
 5. Aristoteles. Retoorika. Tlk ja komm. Janika Päll. Ilmamaa
 6. Arnheim, Rudolf. Visuaalne mõtlemine. Tlk Ene-Reet Soovik. Eesti Kunstiakadeemia
 7. Asad, Talal. Religiooni genealoogiast: Distsipliin ja võimu põhjused kristluses ja islamis. Tlk Aldo Randmaa. Tartu Ülikooli Kirjastus
 8. Bahtin, Mihhail. Valitud teosed (Teo filosoofiast; Kunst ja vastutus; Marksism ja keelefilosoofia; Freudism). Tlk Inta Soms, järelsõna Peeter Torop. Varrak
 9. Barrow, John D. Uued kõiksuse teooriad: Ülima seletuse otsinguil. Tlk Laurits Leedjärv. Ilmamaa
 10. Barthes, Roland. S/Z. Tlk Anti Saar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 11. Berkeley, George. Valitud teosed (Filosoofilised kommentaarid (valik); Essee uuest nägemisteooriast; Traktaat inimteadmise printsiipidest; Passiivne kuulekus; Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel; Essee Suurbritannia kokkuvarisemise ärahoidmisest; Liikumisest; ajalehes Guardian ilmunud esseed (valik); kirjavahetus Samuel Johnsoniga (valik); Värsid kunstide ja hariduse istutamise väljavaatest Ameerikas). Tlk Raul Veede, komm. ja järelsõna Roomet Jakapi ja Raul Veede. Tartu Ülikooli Kirjastus
 12. Bonhoeffer, Dietrich. Vastupanu ja andumus: Vanglakirju ja märkmeid. Tlk Jaan Lahe. Ilmamaa
 13. Böhme, Jakob. Aurora. Tlk Anu Põldsam. Ilmamaa
 14. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tlk, komm. ja järelsõna Ivo Volt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 15. Corbin, Henry. Pärsia filosoofiast ja religioonist (Kuidas mõista võrdlevat filosoofiat; Monoteismi paradoks; Angeloloogia vajalikkus; Mullā Ṣadrā Šīrāzī koht Iraani filosoofias; Heideggerist Suhrawardīni; Müstika ja huumor; Kangelaseeposest müstilise eeposeni; Mundus imaginalis ehk imaginaarne ja imaginaalne; Parakleedi idee Iraani filosoofias; Biograafiline post scriptum ühele filosoofilisele jutuajamisele.) Koost. Siim Lill, tlk Mirjam Lepikult. Tartu Ülikooli Kirjastus
 16. Dewey, John. Demokraatia ja haridus: Sissejuhatus haridusfilosoofiasse. Tlk Edgar Krull. Tartu Ülikooli Kirjastus
 17. Dewey, John. Kogemus ja haridus. (Experience and Education.) Tlk Edgar Krull. Tartu Ülikooli Kirjastus
 18. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid (Rameau vennapoeg; Näitleja paradoks; D’Alembert’i unenägu (+ 2 lisadialoogi); Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga). Tlk Indrek Koff (D’Alembert’i unenägu (+ kaks lisadialoogi) ja Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga), Mirjam Lepikult (Näitleja paradoks), Andres Raudsepp (Rameau vennapoeg), koost., komm., järelsõna ja toim. Marek Tamm. Varrak
 19. Doniger, Wendy. Mõista antud ämblik: Poliitika ja teoloogia müüdis. Tlk Aldo Randmaa, järelsõna Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus
 20. Dumézil, Georges. Eskiisid mütoloogiast: Valik esseid (Apollo Medicus; Voroneži vaas; Johannes Scotus Eriugena I–II; Värvilised isandad...; ...ja kurtisaan; Herakles, ta pojad ja ta tütar; Osseedi naiste palve Jumala vaimule; Osseetide kolm protseduuri veritasu vastu; Ilja Murometsi kolm viimast reisi; Sampo valmistamine; Homerus uindicatus; Uksed ja funktsioonid; „Mabinogi” neljas haru ja kolmetoimelisuse teoloogia; Kolm toimet ja arhailine triaad ladina poeetide töödes esimesel sajandil e.m.a.; Sküütide vanne; Viimase Dareiose sõjarüü; Miimir ja Kvaasir. Peade maharaiumine ja tükeldamine Skandinaavias; Indo-skandinaavia võrdlused. Peade maharaiumine ja tükeldamine; Kassiitide india jumalad; Armeenia kaksikud „Sassuuni Davidi” eeposes; Kuldnaise ja Sampo valmistamine: kolmetoimelised valmistamised?; Kolme toime järjestus; Kolmetoimelisuse kiusatus ingliõpetuses; Kullervo koer). Koost. Rauno Alliksaar, tlk Anti Saar, järelsõna Rauno Alliksaar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 21. Durkheim, Émile. Religioosse elu algvormid. Tlk Mariina Viia, järelsõna Alar Kilp. Tartu Ülikooli Kirjastus
 22. Eisenstein, Sergei. Kunstiteoreetilisi töid (neli artiklit aastaist 1923–1930; Montaaž 1937 (lühendatult); Lähivõtte ajalugu (lühendatult)). Koost. ja järelsõna Lauri Kärk, tlk Enn Siimer. Tartu Ülikooli Kirjastus
 23. Fromm, Erich. Inimese destruktiivsuse anatoomia. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 24. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 25. Gadamer, Hans-Georg. Esteetika ja poeetika: Valik artikleid. (Esteetilise teadvuse küsitavusest; Kauni aktuaalsus. Kunst kui mäng, sümbol ja pidustus; Kunsti mäng; Esteetiline ja religioosne kogemus; Müüt ja mõistus; Mütoloogia ja ilmutusreligioon; Müüt teaduse ajastul; Luule ja mimesis; Luulekunsti panusest tõe otsingusse; Filosoofia ja poeesia; Filosoofia ja kirjandus; Kunst ja jäljendus; Mõisteline maalikunst? – A. Gehleni monograafist „Aja-pildid“; Pildi tummumisest; Pilt ja žest; Teatrist kui pidustusest; Sõna ja pilt – „nii tõene, nii olemisküllane“; Kunsti lõpp?: Hegeli õpetuselt kunsti möödaniku-karakterist kuni tänapäeva anti-kunstini.) Koost., tlk ja järelsõna Andrus Tool. Ilmamaa
 26. Galbraith, John Kenneth. Külluseühiskond. Tlk Järvi Kotkas, järelsõna Raul Omel. Ilmamaa
 27. Gautier, Théophile. Ilust kunstis: Esseid. (Noor-prantslased (eessõna); Preili de Maupin (eessõna); Victor Hugo joonistused (eessõna); Charles Baudelaire (eessõna); François Villon; Shakespeare Funambules'i teatris; Ilust kunstis; Ülevaade luule arengust; Hector Berlioz; Pärsia; Hoffmanni jutud; Tsivilisatsiooni ilutaotlus; Marionetid.) Koost. ja tlk Madli Kütt ja Katre Talviste, järelsõna Ilmar Vene. Ilmamaa
 28. Hadot, Pierre. Isise loor: Essee looduse idee ajaloost. Tlk Leena Tomasberg. Tartu Ülikooli Kirjastus
 29. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. (Über die Auslegung der Heiligen Schrift; Biblische Betrachtungen eines Christen (katkend); Gedanken über meinen Lebenslauf (katkend); Sokratische Denkwürdigkeiten; Aesthetica in nuce: Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose; Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache; Philologische Einfälle und Zweifel über eine akademische Preisschrift; Versuch über eine akademische Frage; Vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache; Zwey Scherflein zur neusten Deutschen Litteratur; Metakritik über den Purismum der Vernunft; Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem; Leser und Kunstrichter nach perspectivischem Unebenmaaße.) Koost. Jaan Undusk, tlk Reet Bender ja Tiiu Relve. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 30. Heidegger, Martin. Teetähised. Tlk Tõnu Luik, Leo Luks, Henri Otsing, Eduard Parhomenko, Andrus Tool. Ilmamaa
 31. Herodotos. Uurimused. Tlk Kaarina Rein. Ilmamaa
 32. Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tlk, komm. ja järelsõna Alar Kilp. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 33. Ibn Hazm, ʿAli ibn Ahmad. Tuvi kaelakee. Tlk Helen Geršman. Ilmamaa
 34. Kaasaegne poliitiline filosoofia. II. (Walter Benjamin, „Vägivalla kriitika“; John Dewey, „Avalikkuse otsing“; Carl Schmitt, „Neutraliseerimiste ja depolitiseerimiste ajastu“; Simone Weil, „Ilias ehk poeem võimust“; Michael Oakeshott, „Ratsionalism poliitikas“; Hannah Arendt, „Töötamine, teostamine, tegutsemine“; Herbert Marcuse, „Repressiivne sallivus“; Louis Althusser, „Ideoloogia ja ideoloogilised riigiaparaadid“; Jacques Derrida, „Iseseisvusdeklaratsioonid“; Michel Foucault, „Omnes et singulatim: poliitilise mõistuse kriitika poole“; Claude Lefort, „Demokraatia küsimus“; Emmanuel Lévinas, „Rahu ja lähedus“; John Rawls, „Õiglus kui ausameelsus: poliitiline, mitte metafüüsiline“; Carole Pateman, „Vennalik ühiskondlik leping“; Jürgen Habermas, „Kolm normatiivset demokraatiamudelit“; Charles Taylor, „Tunnustamispoliitika“; Chantal Mouffe, „Demokraatia, võim ja ‘poliitilisus’“; Giorgio Agamben, „Eriolukord“.) Koost. ja järelsõna Jüri Lipping, tlk Jüri Lipping jt. Vabamõtleja OÜ
 35. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Ilmamaa
 36. Kierkegaard, Søren. Eessõnad; Kokkuvõtlik ebateaduslik järelsõna filosoofilistele pudemetele. Tlk Jaan Pärnamäe. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 37. Knight, Frank H. Risk, määramatus ja kasum. Tlk, komm. ja järelsõna Alari Purju. Ilmamaa
 38. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv jt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 39. La Rochefoucauld, François de. Mõtisklused ehk Moraalsed sententsid ja maksiimid. Tlk Mirjam Lepikult, järelsõna Ilmar Vene. Ilmamaa
 40. Lewis, David. Konventsioon: Filosoofiline uurimus. Tlk Jüri Eintalu, järelsõna Henrik Sova. Ilmamaa
 41. Lippmann, Walter. Avalik arvamus. Tlk Olavi Jaggo. Tartu Ülikooli Kirjastus
 42. Losee, John. Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 43. Lossev, Aleksei. Homerosest Prokloseni: Antiikesteetika lühiajalugu. Tlk Enn Siimer, saatesõna Peeter Olesk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 44. Losski, Nikolai. Meeleline, intellektuaalne ja müstiline intuitsioon. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 45. Lowe, Edward J. Metafüüsika ülevaade. Tlk Märt Väljataga. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 46. Maeterlinck, Maurice. Vagurate aare: [Esseid]. Tlk Maria Einman. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 47. Mamardašvili, Merab, Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Tartu Ülikooli Kirjastus
 48. Masaryk, Tomáš Garrigue. Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast. I–II köide. Tlk Simo Runnel. Ilmamaa
 49. McDowell, John. Vaim ja maailm. Tlk ja järelsõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 50. Meng-zi. Meng-zi. Tlk, komm. ja järelsõna Märt Läänemets. Ilmamaa
 51. Mill, John Stuart. Utilitarism (+ Roger Crispi kommentaarid). Tlk Heidy Meriste. Vabamõtleja OÜ
 52. Milindapañha. Tlk Märt Läänemets. Ilmamaa
 53. Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja järelsõna Jaan Kivistik. Ilmamaa
 54. Muḩammad al-Idrīsī. Ihaldaja rõõm hüvast reisist üle silmapiiri (sissejuhatus, Skandinaavia, Baltikumi ja Ida-Euroopa peatükid). Tlk, komm. ja saatesõna Üllar Peterson. Tartu Ülikooli Kirjastus
 55. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (Keskmise tee juurvärsid) jt teosed. Tlk Mait Hando Raun; Andres Herkel. Järelsõna Andres Herkel, komm. Mait Hando Raun ja Andres Herkel. Ilmamaa
 56. Nidānasaṃyukta: Algbudismi suutrad. Tlk, komm. ja järelsõna Mait Hando Raun. Ilmamaa
 57. Nietzsche, Friedrich. Viis eeskõnet viiele kirjutamata raamatule. Tlk Egle Erik ja Henri Otsing, järelsõna Henri Otsing. Ilmamaa
 58. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus
 59. Papadopoulos, Yannis. Kriisis demokraatia?: Poliitika ja valitsemine. Tlk Erkki Bahovski, järelsõna Leif Kalev. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 60. Platon. Valitud teosed II. (Protagoras; Menon; Ion; Euthydemos; Theaitetos.) Koost. Marju Lepajõe, Toomas Lott, Janika Päll ja Ivo Volt, tlk Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Ivo Volt („Protagoras“), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.). Ilmamaa.
 61. Platon. Valitud teosed III. (Seadused; jm). Tlk Anne Lill („Seadused“). Ilmamaa
 62. Poincaré, Henri. Teadus ja meetod. Tlk Anto Unt. Ilmamaa
 63. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu morfoloogia. Tlk Madis Arukask, järelsõna Ülo Valk. Ilmamaa
 64. Rappaport, Roy A. Rituaal ja religioon inimkonna kujunemisloos. Tlk Triinu Pakk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 65. Religioonifenomenoloogia: Klassikutest tänapäevani. (Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, “Religiooniteadus ja fenomenoloogia”; Rudolf Otto, “Püha”; Max Scheler, “Religiooni olemusfenomenoloogia”; Gerardus van der Leeuw, “Religioon ja religioonifenomenoloogia”; Friedrich Heiler, “Palve”; Friedrich Heiler, “Religiooni olemus ja ilmnemisvormid”; Joachim Wach, “Religioosse kogemuse olemus”; Raffaele Pettazzoni, “Ajalugu ja fenomenoloogia religiooniuuringutes”; Mircea Eliade, “Metodoloogilisi tähelepanekuid religioosse sümbolismi uurimisel”; C. J. Bleeker, “Fenomenoloogiline meetod”; Geo Widengren, “Religioon ja maagia”; Geo Widengren, “Võrdlev meetod: filoloogia ja fenomenoloogia vahel”;     Ninian Smart, “Religioon ja inimkogemus”; Ake Hultkrantz, “Religioonifenomenoloogia: eesmärgid ja meetod”; Jacques Waardenburg, “Uut moodi religioonifenomenoloogilise uurimistöö poole”; Paul Ricoeur, “Ilmnemine ja avaldumine”; Hans Penner, “Kas fenomenoloogia on meetod religiooni uurimiseks?”; Theo van Baaren, “Religiooniuuringud süstemaatilise distsipliinina”; Haralds Biezais, “Religioonitüpoloogia ja fenomenoloogiline meetod”; Ingvild Sælid Gilhus, “Religioonifenomenoloogia ja tõlgendusteooriad”; Gavin Flood, “Teispool fenomenoloogiat”; Timothy Fitzgerald, “Religioonide objektistamine”; James V. Spickard, “Kogedes religioosseid rituaale”; Jeppe Sinding Jensen, “Kas religioonifenomenoloogia on võimalik?”; Leonard Norman Primiano, “Vernakulaarne religiooni ja otsing uurimismeetodi järele”; James L. Cox, “Religioossed tüpoloogiad ja postmodernistlik kriitika”; Thomas Csordas, “Kirjeldamatu asümptoot: kehastumine, võõrapärasus ja religiooniteooria”.) Koost. Indrek Peedu. Tartu Ülikooli Kirjastus
 66. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 67. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Tartu Ülikooli Kirjastus
 68. Rorty, Richard. Filosoofia ja looduse peegel. Tlk Taavi Laanpere. Tartu Ülikooli Kirjastus
 69. Rousseau, Jean-Jacques. Émile ehk kasvatusest. Tlk Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 70. Rousseau, Jean-Jacques. Moraalikirjad; Savoia vikaari usutunnistus. Tlk, komm. ja järelsõna Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 71. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Varrak
 72. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Tänapäev
 73. Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo
 74. Schelling, Thomas C. Konflikti strateegia. Tlk Jüri Eintalu. Ilmamaa
 75. Schopenhauer, Arthur. Parerga ja Paralipomena. I–II. Tlk Krista Räni. Ilmamaa
 76. Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap, järelsõna Bruno Mölder. Tartu Ülikooli Kirjastus
 77. Sharpe, Eric John. Võrdlev usundilugu: Ajalooline käsitlus. Tlk Olavi Teppan. Tartu Ülikooli Kirjastus
 78. Sieyès, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. (Arutlus privileegidest; Mis on kolmas seisus; eeskõne konstitutsioonile; Vaidlus Thomas Paine’iga.) Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. EYS Veljesto
 79. Strawson, Peter. Meele piirid: Essee Kanti „Puhta mõistuse kriitikast“. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 80. Zenkovski, Vassili. Vene filosoofia ajalugu. I–II. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 81. Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk, komm. ja järelsõna Mart Tšernjuk. Ilmamaa
 82. Thukydides. Peloponnesose sõja ajalugu. Tlk Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus
 83. Tillich, Paul. Religioon ja kultuur: Valitud teosed. (Olemise dimensioonid ja -kihid ning olemise ühtsus; Küsimus elu mõtte kohta; Kas religioon on inimvaimu funktsioon?; Kaotatud dimensioon; Religioon ja kultuur; Kahetähenduslik religioonis ja kultuuris; Filosoofia ja religioon; Filosoofia ja teoloogia; Kultuuriteoloogia ideest; Usuline sümbol; Usulise keele olemus; Eksistentsiaalanalüüs ja usulised sümbolid; Usuliste sümbolite õigustatus ja nende tähendus; Mis on usk?; Kairos I–II; Deemonlik; Kristoloogia ja ajalootõlgendus; Aja ja ruumi vastupanu; Kairos ja logos; 20. sajandi kristlik inimesepilt; Tänapäeva inimese kristlik mõistmine; Inimene kristluses ja marksismis; Kristlus ja tänapäeva ühiskond; Meie maailma langus; Usuline kriis; Tänapäeva usuline olukord religiooni valdkonnas; Protestantlik kuulutus ja tänapäeva inimene; Protestantluse printsiibid; Protestantlus kui kriitiline ja kujundav printsiip; Protestantlik ajastu; Kas protestantliku ajastu lõpp? I–II; Jumala tõelisus; Eksistents ja Kristuse ootamine; Languse sümbol; Võõrandumine ja patt; Uus olemine ja Jeesus kui võõrandumise ületamine.) Koost. ja järelsõna Jaan Lahe, tlk Anne Burghardt ja Jaan Lahe. Ilmamaa
 84. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski ja Andres Raudsepp, saatesõna Mihhail Lotman, komm. Mihhail Veližev, komm. tlk Aare Pilv. Ilmamaa
 85. Turner, Victor. Rituaalprotsess: Struktuur ja antistruktuur. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 86. Uspenski, Boriss. Kompositsioonipoeetika; Stiili semiootilised probleemid. Tlk Eva Lepik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 87. Veblen, Thorstein. Jõudeklassi teooria. Tlk Alari Purju. Ilmamaa
 88. Vernadski, Vladimir. Biosfäärist ja muust: Tööde valimik. ( Biosfäär; Eessõna „Biosfääri“ ingliskeelsele väljaandele (Lynn Margulis jt); Autori eessõna „Biosfäärile“; „Biosfääri“ lisad, Elusaine; Sümmeetriaprintsiip teaduses ja filosoofias; Elu algus ja liikide tekkimine; Teaduslik mõtlemine kui planetaarne nähtus.) Koost. Kalevi Kull, tlk Enn Siimer ja Madis Lukats, järelsõna Mihkel Kunnus. Tartu Ülikooli Kirjastus
 89. Võšeslavtsev, Boriss. Marksismi filosoofiline viletsus. Tlk Ants Paikre. Ilmamaa
 90. White, Hayden. Metaajalugu: Ettekujutus ajaloost 19. sajandi Euroopas. Tlk Kalle Hein. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 91. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Ilmamaa
 92. Wittgenstein, Ludwig. Sinine raamat; Pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Tartu Ülikooli Kirjastus
 93. Wright, Georg Henrik von. Seletamine ja mõistmine; Põhjuslikkus ja determinism. Tlk ja järelsõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 94. Xenophon. Sokratese apoloogia; Meenutused Sokratesest; Pidusöök; Majandamisest. Tlk, komm. ja järelsõna Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus