Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2023. a I vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 20. veebruar. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. Muudeti punkti 3.1. Loomingulised stipendiumid: kaks korda aastas eraldatakse 6-kuuliseid loomingulisi stipendiume, kaovad ära 1-aastased ja 3-kuulised stipendiumid.

PS!
Alates 2022. aasta II (maikuu) jaotusvoorust saavad  fotokunsti projektid toetust kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalist. (05.10.2022 muudeti järgmist punkti 2.4.3.)

   05.05.2021 KuRa infopäeva VIDEO  ja SLAIDID

8. veebruaril kell 18 antakse Viimsi Artiumis pidulikult üle Kultuurkapitali 2022. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitalide aastapreemiad. Preemiate üleandmist saab otse vaadata kultuur.err.ee portaalis ja seejärel kell 21.30 ETV2st.


Kõik uudised