Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
  • Mitteperioodilise trükise kirjeldus (Wordi fail)
  • AER: Kirjastuse kirjalik kinnituskiri tõlketöö avaldamise kohta (Wordi fail)
  • Hieronymus: Kirjastuse kirjalik kinnitus tõlke avaldamise või tõlkekogumiku koostamise kohta (Wordi fail)
  • Traducta: Grant Application (Traducta, tõlkijale) (PDF-fail)

LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 

NB! Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise soovi korral esitama lepingu muutmise  avalduse enne lepingus määratud aruande esitamise tähtaega. 
Kui projekt ei teostu, siis ei saa antud toetust kasutada teise projekti elluviimiseks.

ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID

JUHENDID