Nõukogu koosseis 2023–2025

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 08.12.2023 korraldusega nr 297

Heidy Purga kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 17.04.2023, kinnitatud VP otsusega 17.04.2023 nr 297)
Liikmed:

Toomas Tammis
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Katrin Kissa
audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Tiia Teder
helikunsti sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees
Alo Lõoke
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Jaanika Palm
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kadri Laas-Lepasepp
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Priit Volmer
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Dagmar Ingi
rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Kaarel Kuurmaa kultuuriministri nimetatud esindaja
Raigo Uukkivi
rahandusministri nimetatud esindaja