Nõukogu koosseis 2021–2023

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2021 a korraldusega nr 432)

Piret Hartmankultuuriminister, nõukogu esimees (alates 18.07.2022)
Liikmed:  
Jorma Sarv
rahvakultuuri sihtkapitali esindaja,,nõukogu aseesimees  
Kaarel Kuurmaa
audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Jaak Allik
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Peeter Lusmägikehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Jaan Manitski
kultuuriministri nimetatud esindaja
Anu Alber
rahandusministri nimetatud esindaja 
Mait Väljas
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Berk Vaher
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Maarin Ektermann
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja