Rahvakultuuri sihtkapital

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 2000

Marika Kaharkirikumuusikaalane harimine ja Pärnu Vaimuliku Laulupeo korraldamine10 000 krooni
Janika Orasjärjepidev ja tulemuslik folkloorialane tegevus10 000 krooni
Helje Põvvatjärjepidev rahvakultuurialase tegevuse arendamine Põlvamaal10 000 krooni
Piret Päärtulemuslik tegevus jutuvestmise koolkonna loomisel10 000 krooni
Anu Raudrahvakunstile tänapäevase vormi leidmine10 000 krooni
Jüri RentEesti-Soome Ühislaulupeo  kunstiline juhtimine10 000 krooni
Maido SaarViimsi suveprojekti "Taevane põrgu" lavastamine10 000 krooni
Vaike Sarvpikaajaline tulemuslik rahvamuusika uurimine ja populariseerimine10 000 krooni
Eesti Vabaõhumuuseumprojekti "Suveöised jalutuskäigud" korraldamine Eesti Vabaõhumuuseumis10 000 krooni
Rakvere Reaalgümnaasiumi näitetruppheatasemeline ja järjepidev teatrialane tegevus10 000 krooni

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 1999

Heino Aassalurahvatantsuloo talletamine ja vahendamine ning erialaste teatmeteoste koostamine10 000 krooni
Juta Jõgivabahariduse edendamine õpiringide seltsis Semud ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses10 000 krooni
Anu KorbSiberi-Eesti asunduste pärimuse jäädvustamine10 000 krooni
Katrin Kumpantulemuslik töö ansambliga Kihnumua10 000 krooni
Aado Lintropuurali ja soome-ugri rahvaste pärimuse jäädvustamine ning multimeedia väljaande "Udmurdid. Zetsh bures" koostamine10 000 krooni
Tõnu Otsasonkülade III maapäeva korraldamine ja aktiivne tegevus liikumises Kodukant10 000 krooni
Kristi SalveEesti ja Läänemere-Soome kultuuri jäädvustamine ning artiklite kogumiku "Läänemeresoomlaste traditsiooniline vaimne kultuur" väljaandmine10 000 krooni
Aarne Saluveersilmapaistvad tulemused XXIII üldlaulupeo ettevalmistamisel10 000 krooni
Peeter Änilanetulemuslik töö Põlva Linnaorkestriga10 000 krooni
Eesti Näitejuhtide Teatritrupppaikkonna kultuuriloo visualiseerimine teatrivahenditega10 000 krooni

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 1998

Ave AlavainuMTÜ Ave Vita töö korraldamine ja juhtimine7 000 krooni
Paul HaguSetu kultuuri säilitamine ja populariseerimine7 000 krooni
Olev OjaVabariikliku Koorijuhtide Segakoori ja Gustav Ernesaksa tähtpäevaürituste korraldamine7 000 krooni
Maie Oravedukas tantsualane tegevus7 000 krooni
Lianne Saagekoolitatrite suvekoolide ja Betti Alveri päevade korraldamine7 000 krooni
Mikk Sarvkodukandiliikumise ja rahvaülikoolide traditsiooni taaselustamine7 000 krooni
Maire Sillaveevabaõhulavastuse "Kuningas John" juhtimine7 000 krooni
Igor Tõnuristedukas folkloorialane tegevus7 000 krooni
Liisa TüünaLääne-Virumaa Keskraamatukogu kui maakonna teabekeskuse väljaarendamine7 000 krooni
Ene ÜleojaKaarli Kiriku Kontsertkoori tegevuse juhtimine7 000 krooni

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 1997

Lille-Astra Arraktulemusrikas rahvatantsualane tegevus Viljandimaal7 000 krooni
Ingrid Erilaidraamatukogu kui kohaliku infokeskuse väljaarendamine Narvas7 000 krooni
Herbert Lastpikaajaline silmapaistev kultuuritöö Koerus7 000 krooni
Heino Mägipikaajaline viljakas tegevus rahvakultuuri arendamisel, jäädvustamisel ja järjepidevuse kindlustamisel7 000 krooni
Viive Müürseppüleriigiliste lõõtspillipäevade läbiviimine7 000 krooni
Helgi Põllosilmapaistev kultuuritöö ja omakultuuri uurimustegevus Hiiumaal7 000 krooni
Alli Põrktulemusrikas rahvatantsualane tegevus Pärnumaal7 000 krooni
Lydia Rahulasilmapaistvad tulemused eesti meestelaulu järelkasvu koolitamisel7 000 krooni
Mati Russsilmapaistev bibliograafiatöö Võrumaal7 000 krooni
Anne Valmasjärjekindel tegevus raamatukoguhoidjate huvide kaitsjana7 000 krooni

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 1996

Linda Kardnatulemusrikas tegevus koorilaulu arendamisel7 000 krooni
Ando KivibergViljandi Pärimusmuusikafestivali korraldamine7 000 krooni
Anni Lahe"Setu pulma" projekt ja setu traditsioonilise kultuuri arendamine7 000 krooni
Ülo LuhtLäänemaa 100. aasta juubeliürituse ja ESTO laulu- ja tantsupeo lavastamine7 000 krooni
Mati MandelLihula Muuseumi rajamine ja Lihula linnuse talgute korraldamine7 000 krooni
Aili MiksOtepää kultuurielu edendamine7 000 krooni
Mait Raudseppkodukandi ajaloo jäädvustamine ja Koeru Muuseumi rajamine7 000 krooni
Helgi SildeverKuue Küla koori asutamine ja ansambli Linnutaja juhendamine7 000 krooni
Maie Viiluprahvakultuuri ja -muusika saated Eesti Raadios7 000 krooni
Ants ÜleojaEesti kooriliikumise arendamine, austusavaldus 60. juubeliks7 000 krooni

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 1995

Asta Kuivjõgi (postuumselt)tantsupidude helikujundused5 000 krooni
Katrin Kumpanansambli Kihnumoa juhendamine ja seoses ansambli 30. juubeliga5 000 krooni
Sirje LintsHaapsalu suveürituste läbiviimine5 000 krooni
Olga LohkSetu laulutraditsiooni säilitamine ja tutvustamine5 000 krooni
Anne Ojaloorganisatsiooniline tegevus "Baltica" festivalide korraldamisel5 000 krooni
Virve Oravkodu-uurimuslik tegevus5 000 krooni
Virve Osilakirjandus- ja kultuurilooline tegevus Ida-Virumaal5 000 krooni
Sirje PaklerVõrumaa käsitöökultuuri säilitamine5 000 krooni
Age Raarahvakultuuri vahendamine Eesti Raadios5 000 krooni
Liidia SillaotsSetu Muuseumi rajamine Obinitsas5 000 krooni
Marina Sillasteteatrifestivali "Haapsalu '95" korraldamine5 000 krooni
Aivar Teppolõõtspillimängu traditsioonide edendamine5 000 krooni