Läänemaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist

Läänemaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel, festivalidel ja võistlustel väljaspool maakonda. Tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks; loovisikute projekte ning kultuuri- ja spordivaldkonna aasta- ning elutööpreemiate välja andmist.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees. 
Ekspertgrupi tegevust koordineerib projektijuht Marju Viitmaa, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.