Traducta ekspertkomisjon


Tõlkestipendiumi Traducta komisjoni kuulub kuus liiget. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat ja selle kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

Komisjoni kuuluvad:

 • kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Eesti Instituudi esindaja
 • Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja
Traducta komisjoni koosseis 2024–2026
(Kinnitatud 07.02.2024 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 1/2024-S09)
 • Lauri Eesmaa – kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Heidi Aadma – Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Meelike Palli – Eesti Instituudi esindaja
 • Tiit Aleksejev – Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Ilvi Liive-Roosipuu – esimees – Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja 
 • Ulla Saar – Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja