Traducta ekspertkomisjon


Tõlkestipendiumi Traducta komisjoni kuulub kuus liiget. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat ja selle kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

Komisjoni kuuluvad:

 • kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Eesti Instituudi esindaja
 • Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja
Traducta komisjoni koosseis 2022 - 2024
(Kinnitatud 29.12.2021 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 10/2021-S09)
 • Triin Soone – kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Heidi Aadma – Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Mart Meri – Eesti Instituudi esindaja
 • Tiit Aleksejev – Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Ilvi Liive-Roosipuu – esimees – Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja 
 • Ulla Saar – Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja