Eesti Kultuurkapitali logo kasutamine

1. Üldsätted

1.1 Kaubamärk Eesti Kultuurkapital (logo) on registreeritud Eesti Patendiametis numbriga 37883 07. juulil 2003; kaubamärk KULTUURKAPITAL on registreeritud Eesti Patendiametis numbriga 33996 23. mail 2001.

1.2 Kaubamärk EESTI KULTUURKAPITAL on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning selle kohta on välja antud kaubamärgitunnistus.

1.3 Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna EESTI kasutamiseks.

2. Reklaamlogo EESTI KULTUURKAPITAL kasutamine

2.1 Eesti Kultuurkapitali logo ja tunnuslauset kasutatakse Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud trükistel, üritustel, esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jmt kohtades. 

2.2 Logo elementide ja nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada-vähendada. 

2.3 Logo põhivariandiks on kahevärviline (must ja valge) lahendus koos lausega EESTI KULTUURKAPITAL. Logo põhivärv on mustad figuurid ning musta värvi tekst EESTI KULTUURKAPITAL valgel taustal. Logo on lubatud kasutada ka negatiivis, samuti sinise ja kuldse värviga vastavalt Logo kasutamise juhendile. 

2.4 Logo vähendamisel peab tekst “EESTI KULTUURKAPITAL” olema loetav.

2.5 Logo kasutamine on üldjuhul tasuta. Logo kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus Eesti Kultuurkapitali ja logo kasutaja vahelises lepingus

 3. Logo kasutamise luba

Logo kasutamise luba on antud isikutele, kes on saanud toetust Eesti Kultuurkapitalist. Logo kasutamisel Eesti Kultuurkapitali mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga on Eesti Kultuurkapitalil õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

Eesti Kultuurkapitali logo

Eesti Kultuurkapitali logo (jpg)   

Kujundusfailid:

Eesti Kultuurkapitali logo (ai)

Eesti Kultuurkapitali logo (cdr)

Kultuurkapitali valdkondade logovideod

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta