Norsk Pengepung

Norsk Pengepung (Norra rahakott) toetab eesti väärtkirjanduse tõlkimist norra keelde ja Eesti autorite teoste väljaandmist Norras. 

Norsk Pengepungi eelarve on 150 000 eurot ning selle on annetanud eraannetaja Norrast, kes soovib jääda anonüümseks. 

Annetuse toel tõlgitakse eesti kirjandust esimesel viiel aastal vaid norra keelde, seejärel ka islandi ja taani keelde.

Tõlkija loometöötoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus e-kulka kaudu. 

Teose väljaandmistoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus aadressil traducta@kulka.ee või e-kulka kaudu. 


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta