Norsk Pengepung

Norsk Pengepung (Norra rahakott) toetab eesti väärtkirjanduse tõlkimist norra, islandi, taani ja rootsi  keelde ja nende väljaandmist Norras, Islandil, Taanis ja Rootsis. 

Norsk Pengepungi eelarve on 150 000 eurot ning selle on annetanud eraannetaja Norrast.  

Annetuse toel tõlgitakse eesti kirjandust esimesel viiel aastal vaid norra, islandi, taani ja rootsi keelde, seejärel ka soome keelde.

Tõlkija loometöötoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus e-kulka kaudu. 

Teose väljaandmistoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus aadressil traducta@kulka.ee või e-kulka kaudu. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta