Avatud Eesti Raamatu sari

Filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkeprogrammi
AVATUD EESTI RAAMAT on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 2004. aastal. Programmi eesmärk on toetada filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimist ning avaldamist   AVATUD EESTI RAAMATU sarjas.


Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmuvatel raamatutel on nõutav kindel kujundus. 

Tähelepanu!  Avatud Eesti Raamatu sarjal on alates 30.07.2020 registreeritud sarja ISBN 978-9916-4-0000-5 (sari "Avatud Eesti Raamat"). Sarjale antud number: ISBN 978-9916-4-0000-5 (sari "Avatud Eesti Raamat"), tuleb lisada alates 30.07.2020 ilmuvatesse raamatutesse kõikidel kirjastajatel, Lisaks taotletakse igale üksikväljaandele (sarjas ilmuvale raamatule) ka oma ISBN, mis eraldatakse konkreetse kirjastaja numbriplokist.

Uudised

Kõik uudised
Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Semjon Frank, “Ühiskonna vaimsed alused: Sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse”

Uus! Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Semjon Frank, “Ühiskonna vaimsed alused: Sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse”.. Vene keelest tõlkinud Hillar Künnapas, toimetanud Leino Pahtma ja saatesõna kirjutanud Madis Kolk. Tartu: Ilmamaa, 2022, 280 lk. “Ühiskonna vaimsed alused” on kolmas eesti keelde tõlgitud Semjon Franki (1877–1950) raamat. Sellele eelnesid “Avatud Eesti raamatu” sarjas “Inimese hing: Sisse juhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse. Etüüdid Puškinist” ning “Reaalsus ja inimene: Inimolemise metafüüsika” (mõlemad Ilmamaa 2021). Kõik kolm on tõlkinud Hillar Künnapas. “Ühiskonna vaimsed alused”, mis oligi planeeritud triloogia kolmanda osana, valmis 1930. aastal Saksamaal. Frank alustab raamatut kriitikaga positivismi ja teiste sarnaste mõttesuundade vastu, mis seletavad ühiskonna toimimist pelgalt väliselt nähtavate seaduspärasustega, tuletades kausaalseid ning üksiku ja üldise omavahelisi seoseid äraspidistelt alustelt. Ta korrastab seda segadust ja meelevaldusust oma “koguduslikkuse” ja “ühiskondlikkuse” eristuse abil. Koguduslikkuse põhimõiste on Frankil lähedalt seotud “kõikühtsuse” ja “Jumalinimlikkuse” kontseptsioonidega, millest ühiskondlikus plaanis tulenevad ka tema vaated siin käsitletud “teenimisele” ja “konservatismile”. Kõikühtsuse ja koguduslikkuse kontekstis on inimese keskne ühiskondlik ülesanne teenimine, milles ühinevad solidaarsus ja indiviidi isikuvabadused. Eelmistes Franki köidetes ilmunud Peeter Toropi ja David Vseviovi järelsõnades on antud põhjalik ülevaade Franki elukäigust. Käesoleva teose saatesõnas avab Madis Kolk peamiselt Franki põhimõistete religioosset konteksti. Raamatulaadung kolmanda Frankiga läks pealinna poole teele täna, Ilmamaa e-poes on "Ühiskonna vaimsed alused" juba saadaval. Loe edasi ›