Sihtkapitalid

Sihtkapital on Kultuurkapitali struktuuriüksus, kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt konkreetsele kultuurivaldkonnale eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel (Eesti Kultuurkapitali seadus).


Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud vastava kultuuriala ühendused. Sihtkapitali koosseisu kinnitab kultuuriminister. Sihtkapitalide nõukogude volituste tähtaeg kaks aastat, nõukogu liikmed täidavad oma ülesandeid kuni nõukogu uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Iga sihtkapital esitab ühe esindaja Kultuurkapitali nõukogusse.

 Infoks taotlejale:
  • Sihtkapitali tööd koordineerib kuraator, kes jagab infot taotlemise, eraldusotsuste ning aruandluse kohta.
  • Info ja kontaktandmed kantselei töötajate kohta leiate siit
  • Taotluse saate esitada elektrooniliselt läbi e-kulka. Küsimuste korral pöörduge kuraatori poole, kontaktandmed leiate siit või Kultuurkapitali kantseleisse 6999 150; kulka@kulka.ee.

Eesti Kultuurkapitali struktuuri kuulub 8 sihtkapitali: