Helikunsti sihtkapital

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2020


Irina Zahharenkova
kõrgetasemelise rahvusvahelise kontserttegevuse ning särava ja isikupärase J. S. Bachi teoste interpretatsiooni eest
5 000 eurot
TRIO '95
Robert Traksmann
Marcel Johannes Kits
Rasmus Andreas Raide
maineka rahvusvahelise Ilmari Hännikäineni nimelise kammermuusika konkursi I koha ja laialdase kontserttegevuse eest5 000 eurot
Jüri Reinvere
väljapaistev loominguaasta: ooper „Minona” ning arvukad orkestri- ja kammerteoste ettekanded
5 000 eurot

Valeri Petrov
ansambli Orthodox Singers ja Mustvee Vaimuliku Muusika Festivali eestvedamise eest
5 000 eurot
Ansambel Puuluup
eksootiliste tuulte toomine ja omanäoline eesti folkmuusika rikastamine

5 000 eurot
Mihkel Poll
silmapaistev ja kõrgetasemeline loominguline tegevus solisti ja kammermuusikuna
5 000 eurot
Erki Pärnoja
väljapaistev žanriülene loometegevus ja suurepärane üle-eestiline kontserdisari
5 000 eurot
Jaan Ross
Theodor W. Adorno muusikafilosoofilise teose „Uue muusika filosoofia” mõttetäpse teadusliku tõlke eest
5 000 eurot
Roland Siiroja
kindel ja asendamatu tugi muusikakollektiivide kontserttegevuses
5 000 eurot
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Olari Elts
heliplaadi
„Heino Elleri Sümfoonilised poeemid” eest

5 000 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2019

Allan Vurma vokaaltehnika uurimine ja kõrgtasemel teaduspublikatsioonid 5 000 eurot
Ansambel Una Corda koosseisus Ene Nael, Liis Viira, Kristi Mühling eesti nüüdismuusika edendamine


5 000  eurot

Aavo Ots

panus eesti puhkpillimuusikasse
5 000  eurot

Ia Remmel viljakas töö eesti muusikaajakirjanduses 5 000 eurot
ISCM World Music Days korraldustiim erakordse muusikasündmuse korraldamine Eestis
5 000  eurot
Kaspars Putniņš pühendunud tegevus Eesti muusikakultuuris 5 000 eurot
Mari Kalkun sisukas loominguaasta 5 000 eurot
Mihkel Mälgand väljapaistev loominguline tegevus Eesti džässis 5 000 eurot
Märt-Matis Lill ere loominguaasta ja "Suidsusannasümfoonia" 5 000 eurot
Reinut Tepp tegevus varajase muusika interpreedina rahvusvahelisel tasemel
5 000 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2018

Mihkel Poll

eduka ja kõrgetasemelise kontserttegevuse eest Eestis ja välismaal ning muusikaelu korraldamise, sh festivali „Virmalised“ kunstilise juhtimise eest4 000 eurot
Madis Metsamart 
mitmekülgse ja kõrgetasemelise esinemise eest nii solisti, ansamblipartneri kui orkestrandina

4 000 eurot
Leho Karin

sütitava ja inspireeriva pillimängu eest Tallinna Kammerorkestris, ansamblis YXUS ja teistes kammerkoosseisudes4 000 eurot
Kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav

eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui välismaal4 000 eurot
Jüri Reinvere

eesti kaasaegse muusika rikastamise eest orkestraalselt plastilise teosega „…ja väsimus õnnest nad tantsima viis“


4 000 eurot
Jaak Sooäär

osalemise eest erinevaid muusikalisi mõtteviise ja meediumeid ühendavates projektides; muusika piiride laiendamise eest4 000 eurot
Helena Tulve

tulemusliku tegevuse eest kompositsiooniprofessorina; kompositsioonipedagoogika uuel tasemel väärtustamise eest4 000 eurot
Diana Liiv

Eesti ja lääne nüüdismuusikat sõnakunstiga siduva kontserdisarja „Heli ja keel“ korraldamise eest


4 000 eurot
Alvar Loogkõrgetasemelise ning originaalse ja vahetu muusikakriitika eest

4 000 eurot


Helikunsti sihtkapitali preemiad 2017

Tõnu Naisoo
rikkalikud džässiaastad: 50 aastat viljakat loomingulist tegevust heliloojana ja jazz-pianistina, traditsioonide järjepidevuse hoidjana    


4 000 eurot
Triin Ruubel
särav solist ja kontsertmeister, kõrgetasemeline muusikutöö orkestrites ja ansamblites                

4 000 eurot
Tanel Klesment
Eesti muusika kuldne salvestaja, võrratu helirežissöör ja muusikute koostööpartner

4 000 eurot
Indrek Vau
silmapaistev solist, väsimatu eesti muusika salvestaja        
4 000 eurot
Aare Tool
särav publitsistika ja jõuline tulek teadusmaailma
4 000 eurot
ansambel Triskele
traditsioonide edasikandmine ja mõtestamine, Eesti vaimulike rahvaviiside toomine kuulajateni    

4 000 eurot
Mart Humal
hindamatu panus Eesti muusikateadusesse
4 000 eurot
Johanna Vahermägi
tipptasemel kontserttegevus vioolamängijana erinevates kammerkoosseisudes ja projektides

4 000 eurot
Theodor Sink  
särav hooaeg solisti ja orkestrandina
4 000 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2016

Ain Agan
omanäoline ja väljapaistev loominguline tegevus
4 000 eurot
Ansambel U
sisukad rännakud kaasaegsel muusikamaastikul
4 000 eurot
Eesti Muusika Infokeskustäpne ja mitmekülgne muusikainfo levitamine ja kogumine 2 aastakümmet 
4 000 eurot
Imbi Tarumsuurepärane loominguline tegevus nii kodu- kui välismaal4 000  eurot
Jüri Kruuskirglik panus Eesti vokaalkunsti jäädvustamisse4 000  eurot
Kalle Randalusärav ja silmapaistev loominguline tegevus4 000  eurot
Maria Kõrvitseduka loomingulise tegevuse eest, mis tipnes noortekategooria esikohaga 2016 a. heliloomingu rostrumil Wroclawis4 000  eurot
Priit KuuskEesti muusikaelu kroonika järjepidev kogumine4 000  eurot
Risto JoostEesti muusika ettekanded Eestis ja maailmas4 000  eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2015

Merike Vaitmaa
elutööpreemia panuse eest Eesti muusikasse10 000 eurot
Arvo Leiburlaiahaardeline tegevus muusikaelus ja kaalukas panus Eesti keelpillikultuuri arendamisse

 3 500 eurot
Ivo Sillamaapikaajaline ja mitmekülgne muusikategevus

 3 500 eurot
Kadri Leivategijapanus Tubina saali valmimisse ja Eesti muusikahariduse edendamisesse

 3 500 eurot
Kammerkoor Voces Musicalesmuusikaelu rikastavad kõrgetasemelised kontserdid

 3 500 eurot
Monika-Evelin Liiv väljapaistvad esinemised rahvusvahelistel ooperi- ja kontserdilavadel

 3 500 eurot
Raul Söötsuurepärane loominguline aasta interpreedi ja heliloojana
 3 500 eurot
Sten LassmannHeino Elleri kogutud klaveriteoste plaadistamine ja aktiivne kontserttegevus

 3 500 eurot
Tatjana Kozlova-Johannessisukas helilooming

 3 500 eurot
Tiia Tederpikaajaline ja edukas Rostrumil osalemine ja maailma ühe olulisema nüüdismuusika foorumi toomine Eestisse

 3 500 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2014

Roman Toi Elutööpreemia - panuse eest Eesti muusikasse 6 000 eurot
Age Juurikasaktiivne ja isikupärane solist ja ansamblipartner
3 500 eurot
Ansambel METSATÖLL
rockmuusika järjepidev ja omanäoline edendamine
3 500 eurot
Ansambel YXUS
kultuuriruumi rikastavad uue muusika kontserdid reas
3 500 eurot
Kadri Voorandsärav ja jõuline džässmuusik
3 500 eurot
Kristjan Randalu
tipptasemel kontserdid Eestis ja maailmas
3 500 eurot
Matti Reimann
pikaajaline pühendunud töö kammermuusika väärtustamisel 
3 500 eurot
Taavi Kerikmäe
mitmekülgne ja uuenduslik interpreet
3 500 eurot
Tõnu Kõrvits 
särav ja viljakas loominguline aasta
3 500 eurot
Pille Lillvisa töö eesti muusikute toetuseks
3 500 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2013

Arne MikkElutööpreemia - suurejooneline ja mitmekülgne tegevus Eesti muusikakultuuri edendamisel 
6 000 eurot
Anna-Liisa Bezrodnyrahvusvaheliselt silmapaistva kontserttegevuse eest3 500 eurot
Mart HumalHeino Elleri sümfooniate redigeerimise eest3 500 eurot
Hea Muusika Seltspanuse eest sümfoonilise muusika tutvustamisel noortele3 500 eurot
Kristjan Kõrverkammerooperi "Raud-Ants" eest3 500 eurot
Kristiina Poskasärava ja rahvusvahelise tegevuse eest dirigendina ooperite väljatoomisel
3 500 eurot
Oleg PissarenkoTartu jazzmuusikaelu edendamise eest3 500 eurot
Mart Laaspikaajalise tulemusliku töö eest tšelloõpetajana3 500 eurot
Toomas Olljumolulise panuse eest muusikaelu korraldamisel3 500 eurot
Galina Grigorjevasügava ja puudutava loomingu eest3 500 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2012

Mati PalmElutööpreemia - erakordselt pikaajalise ja sisuka loometee ning mitmekülgse muusikutegevuse eest 
6 000 eurot
Jüri Reinvereooper „Puhastus“ Soome Rahvusooperis3 500 eurot
Margo Kõlarheliteos „Tornikellade laul“ ning elektronmuusika arendamine3 500 eurot
Ansambel Resonabilissisukas kontserttegevus ja eesti uue heliloomingu kõrgetasemeline esitamine
3 500 eurot
Mati Turisäravad ooperirollid ja mitmekülgne kontserttegevus Eestis ja välismaal
3 500 eurot
Meelis Vindsuurepärane heliplaat „VindPower“ ja aktiivne kontserttegevus3 500 eurot
Kristel Pappelkaalukad artiklid muusikateatrist3 500 eurot
Mari Tamperepikaajaline ja tulemusrikas töö viiulipedagoogina ja interpreedina
3 500 eurot
Helen Sildnamuusikaettevõtluse edendamine ja silmapaistev korraldustegevus
3 500 eurot
Olari Eltsoratooriumi „Paulus“ ettekanne ja särav hooaeg3 500 eurot

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2011

Timo Steinerisikupärase uusooperi ning tõhusa tegevuse eest publitsistikas ja haridusmaastikul3 500 eurot
Ivari Iljaväljapaistva loomingulise ja pedagoogilise tegevuse eest3 500 eurot
Martin Kuuskmannsärav loominguline aasta3 500 eurot
Anu Kõlarmonograafia „Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu“3 500 eurot
Maido MaadikEesti muusika tipptasemel salvestamise eest3 500 eurot
Siim Aimlasärav loominguline aasta3 500 eurot
Ralf Taaljärjekindel loominguline tegevus nii solisti kui ansamblipartnerina3 500 eurot
Vox Clamantis ja Jaan-Eik Tulvekirgastavad kontserdid nii Eestis kui piiri taga3 500 eurot
Triin Kochsilmapaistvate saavutuste eest dirigendi ja koorimuusika arendajana3 500 eurot