Tartumaa ekspertgrupp

Alanud on taotluste vastuvõtt 2023. a I vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 20. veebruar. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (11.05.2022 muudeti järgmisi punkte 2.1.3, 2.1.5 ja 2.1.7; 2.1.8.1; 4.1.2 ja 4.1.3; lisati punkti 2.2.8. Tühistati punkt 4.5. „Konkursipreemiad“. 05.10.22 muudeti järgmist punkti 4.3.)
Kõik uudised