Ida-Virumaa ekspertgrupp


Ekspertgrupist

Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.
Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:
  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuriürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist (siia alla kuuluvad Ida-Virumaal korraldatavad maakondlikud, vabariiklikud ning rahvusvahelised võistlused ja turniirid, Eesti meistri- ja karikavõistlused ning omavalitsuste lahtised võistlused. Ida-Virumaa meistrivõistluste korraldamisel toetatakse Ida-Virumaa Spordiliitu üldkoordineeriva organisatsioonina);
  • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas;
  • maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist;
  • maakonna kultuuri- ja sporditegelasi;
  • noorsportlasi stipendiumiga;
  • loovisikute projekte;
  • kohalike rahvariiete soetamist juriidilistele isikutele;
  • maakonnaüleste kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist;
  • üksikjuhtudel osalemist eestisisestel üritustel/ettevõtmistel.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Angela Rätsep, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.