Eesti

Kultuurkapital

Kultuurile pühendatud

Teated


 • Aruannete lisasid saab Kultuurkapitali kantseleisse tuua
  esmaspäeviti kl 10-18 ja kolmapäeviti kl 10-17. Asjaajamise kiirendamiseks palume aruannete lisadele juurde kirjutada toetuse saaja nimi ja lepingu number, mille juurde lisa kuulub.
   Taotlejaid nõustame jätkuvalt telefoni ja e-posti vahendusel. Konsultatsioonideks Kultuurkapitali kantseleis palume eelnevalt aeg kokku leppida. Töötajate kontaktandmed leiate siit.
   Paberlepingud jm väiksemas formaadis saadetised saab jätta Suur-Karja 23 B-korpuse trepikojas paiknevatesse Kultuurkapitali postkastidesse. Postkastid asuvad lifti kõrval ja on tähistatud ning välisuksed on avatud tööpäeviti kl 9-18.

  Püsigem terved!
 • Head Kultuurkapitalilt 2019. aastal rahastamise otsuse saanud taotlejad! 

  Kui teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist mitte olenevatel põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), võtke palun esimesel võimalusel ühendust.

  Kulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita.