Eesti

Kultuurkapital

Kultuurile pühendatud

Teated

 • Eristipendiumide saajad selgunud. Nimekirjadega saate tutvuda siin.


 • Alates 18. maist saab aruannete lisasid Kultuurkapitali kantseleisse tuua esmaspäeviti kl 11-18 ja kolmapäeviti kl 10-17. Asjaajamise kiirendamiseks palume aruannete lisadele juurde kirjutada toetuse saaja nimi ja lepingu number, mille juurde lisa kuulub.
   Taotlejaid nõustame jätkuvalt telefoni ja e-posti vahendusel. Konsultatsioonideks Kultuurkapitali kantseleis palume eelnevalt aeg kokku leppida. Töötajate kontaktandmed leiate siit.
   Paberlepingud jm väiksemas formaadis saadetised saab jätta Suur-Karja 23 B-korpuse trepikojas paiknevatesse Kultuurkapitali postkastidesse. Postkastid asuvad lifti kõrval ja on tähistatud ning välisuksed on avatud tööpäeviti kl 9-18.

  Püsigem terved!
 • Head Kultuurkapitalilt 2019. aastal rahastamise otsuse saanud taotlejad! 

  Kui teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist mitte olenevatel põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), võtke palun esimesel võimalusel ühendust.

  Kulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita:

  - Kui kulutusi tehtud ei ole ja on selge, et projekt ei saa teostuda, palume taotlejal lepingust loobuda ning toetuse summa tagasi maksta;
  - Kui taotleja on juba teinud kulutusi, mis vastavad taotluses esitatutele, kuid on selge, et projekt ei saa lõplikult teostuda, palume esitada nende kulude kohta aruanne ning lisada sinna selgitus eesmärgi täitmata jätmise või selle osalise täitmise kohta;
  - Kui esitatakse aruanne, kontrollib aruande spetsialist, kas nt reiside puhul on tehtud kindlustused ning kas on võimalik saada juba makstud reisiraha tagasi ning millised on olnud teised ettevalmistuskulud, mida on juba tehtud. Selle info edastab aruandespetsialist/MEG kontaktisik vastavale sihtkapitalile/MEG-le. Sihtkapital/MEG teeb otsuse, kas lepingus toodud toetuse kasutamise eesmärki saab muuta,  (nt. sündmusel osalemine muudetakse sündmusel osalemise ettevalmistamiseks). See on vajalik, kuna aruannet saab aktsepteerida vaid siis, kui lepingu eesmärk on täidetud;
  - Iga vastav kaasus arutatakse sihtkapitali/MEGi ekspertide poolt läbi ja vajadusel küsitakse nõu Kultuurkapitali kontori tugipersonalilt. Võtame vajadusel lisaks ka juriidilist nõustamist;
  - Võtame iga kaasuse ette juhtumipõhiselt ja tuleme taotlejatele vastu nii palju kui see on seaduste raames võimalik.
  Täiendavat infot saate vastava sihtkapitali projektijuhilt või MEG-i kontaktisikult. Kontaktid leiate: https://www.kulka.ee/meist/tootajad.