Eelarved

Eesti Kultuurkapitali eelarve kajastab Kultuurkapitali kogutulusid ja -kulusid. Eelarvestamisel on lähtutud Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Kultuurkapitali eelarve sätestab Kultuurkapitali tulude moodustumise ja jaotamise põhimõtted, stipendiumideks, preemiateks ja toetusteks eraldatavate summade suurused ning halduskuludeks eraldatavad summad.

Kultuurkapitali eelarved aastate lõikes:

2024/2023/202220212020 /2019201820172016 /20152014  /  2013  / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006  / 2005 / 2004