Taotluse esitamine

Kuidas esitada taotlust juriidilise isiku nimel?

Juriidilise isiku konto peab olema seotud eraisiku kontoga. Seega tuleb kõigepealt luua isiklik konto ning siis sisse logida ja vajutada linki „Loo uus taotlejakonto“. Seejärel on teil võimalik valida, kas tegutsete eraisiku või juriidilise isiku nimel. Juriidilise isiku nimel taotluse esitamiseks on vaja valida juriidiline isik ning esitada taotlus tegutsedes juriidilise isikuna. 

Kuidas saan oma andmeid muuta?

Oma andmete muutmiseks tuleb kõigepealt sisse logida ning valida, kelle nimel tegutsete. Oma andmeid saate muuta valides ülevalt menüüst "Minu andmed". Vajutades pliiatsi märgile, saate muuta nii isiklikke kui oma registreeritud juriidilise isiku andmeid. 

Kasutajakontol saab andmeid muuta ainult kasutaja ise. Kultuurkapitali töötajad saavad taotlejate andmeid muuta oma süsteemis, millega on seotud taotluste vastuste ja lepingute ja aruandeblankettide saatmine.

Kui teen kellegi teisele nimele taotlust, siis kelle pangaandmed pean kirja panema?

Taotluse esitamisel palume kirjutada oma konto andmed, mitte isiku konto andmed, kellele te teete taotlust. Näiteks kui teete taotlust, millega soovite, et sihtkapital eraldaks raha juubelitoetuseks isikule X, siis sellegipoolest kirjutage taotlusesse oma pangakonto number.

Kui unustasite parooli/kasutajanime

Juhul kui unustasite parooli või kasutajanime, saate taastada seda hõlpsasti e-kulkas, valides sisselogimise kastikeste all "Unustasin salasõna" ning seejärel täites ära nõutavad väljad. Programm saadab teie registreeritud e-posti aadressile (ainult sellele, mis on olemas Kultuurkapitali süsteemis) automaatselt uue parooli või tuletab teile meelde kasutajanime. Juhime siinkohal tähelepanu, et teinekord võivad minna kirjad ka rämpsposti, seega kontrollige kindlasti ka seda kausta!

Võite sisse logida ka ID-kaardi või mobiil-ID abil. Sellisel juhul saate "Minu andmete" all ise salasõna muuta.

Juhul kui eelnevad variandid ei õnnestu, helistage tööpäeviti 10.00–16.00 Kultuurkapitali kantseleisse. 

Millal võib taotlust esitada ja millal see läbi vaadatakse?

Taotlust võib meile esitada igal ajal, taotluste läbivaatamine toimub aga neli korda aastas. Taotluste läbivaatamise koosolekud toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneva kuu jooksul. 

Mis ajani võib taotlusi esitada?

Taotlust võib esitada taotluse esitamise tähtaja südaööni (s.o 23:59). Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Alustasin taotluse täitmist taotluste esitamise tähtajal, aga taotlus registreeriti Kultuurkapitali süsteemis 15 minutit peale südaööd. Kas minu taotlus läheb arvesse selles jaotusvoorus?

Ei, taotlus läheb arutamisele järgmises (s.o 3 kuu pärast toimuvas) jaotusvoorus. Ühe jaotusvooru taotluste esitamise lõpeb vooru viimasel päeval kell 23:59!

Soovin esitada taotlust, aga ma ei ole juriidilise isiku juhatuse liige ning mulle ei ole volitust antud.

Juriidilise isiku nimel taotluse esitamiseks peab teil sisuliselt olema õigus neid esindada (siin all mõistame ka seda, kui olete projektiga seotud kontaktisik). Kultuurkapital ei nõua, et esindusõigus oleks ametlikult tõendatud. Hilisemalt, kui teie taotluse alusel sõlmitakse juriidilise isikuga leping, peab lepingule alla kirjutama allkirjaõiguslik või ühingu esindusõigust omav isik (nt juhatuse liige).

Kuidas esitada taotlust mitmesse sihtkapitali?

Taotluse esitamiseks mitmesse sihtkapitali on esiteks vaja märkida, et soovite teha taotlust mitmesse sihtkapitali/ekspertgruppi ning seejärel teha linnuke kõigi nende sihtkapitalide/ekspertgruppide ette, kuhu soovitakse samateemalist taotlust esitada. Vormistage samateemalised taotlused kindlasti ühe taotlusena, ärge esitage neid eraldi!

Soovin teha väiksemat üritust Tallinnas, kas ma siis saan esitada taotluse Harjumaa ekspertgrupile?

Ei, Harjumaa ekspertgrupp ei toeta Tallinnas toimuvaid väiksemaid üritusi. Ekspertgrupid toetavad maakondades toimuvaid üritusi.

Kas Kultuurkapitali nõukogule saab taotlust otse esitada?

Ei, Kultuurkapitali nõukogule ei saa taotlust otse esitada. Taotlus tuleb esitada kõigepealt sihtkapitalile, kes vajaduse korral edastab taotluse Kultuurkapitali nõukogule.

Kuidas sõnastada stipendiumi kasutamise eesmärki?

Eesmärk peab olema sõnastatud kokkuvõtvalt, lühidalt ja nimetavas käändes. Selles peab kajastuma projekti nimetus või stipendiumi kasutamise täpne eesmärk (nt „Festivali XX korraldamine“; „Osalemine XXI sajandi festivalil: transpordikulud“).

Kuidas määrata stipendiumi kasutamise perioodi?

Stipendiumi kasutamise ajavahemik on see periood, millal te planeerite Kultuurkapitali poolt saadud toetust kasutada, mitte ürituse toimumise aeg.

Millised lisad peavad taotlusel kaasas olema?

Igal sihtkapitalil/ekspertgrupil on omad rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted, millega soovitame tutvuda enne taotluse esitamist. Kuna igal sihtkapitalil/ekspertgrupil on omad nõuded esitatud taotluse lisade osas, siis palume kindlasti üle vaadata, milliseid lisasid konkreetne sihtkapital/ekspertgrupp esitatavale projektile ootab. Jaotamise põhimõtted leiate meie koduleheküljelt.

Kuidas lisada taotlustele täiendavaid materjale?

Taotluse leheküljel "Lisad" on olemas plussmärk failide lisamiseks ning miinusmärk failide kustutamiseks. Taotlusele saab lisada maksimaalselt 100 faili, mille kogumaht ei tohi ületada 100 MB. 
Failid laetakse üles, kui salvestate või esitate taotluse. Taotluse lisafailidena eelistame laiendiga .doc/.docx, .rtf, .xls/.xlsx, .pdf, .odt, .jpg ja mp3 faile. Suuremad failid palume esitada CD/DVD-l, mälupulgal, paberkandjal vms infokandjal (infokandjaid üldjuhul taotlejale ei tagastata).

Tõin taotlusele lisad juurde, kuna neid ei olnud võimalik digitaalselt saata. Kas mul on võimalus saada oma lisamaterjalid tagasi?

Reeglina me ei tagasta taotlusele lisatud materjale, kuna need on esitatud taotluse lahutamatud osad. Vajaduse korral tuleb sellest kindlasti taotluse esitamisel teada anda, et soovite esitatud lisasid endale tagasi. Sellisel juhul tagastame teile lisamaterjalid.

Kuidas täita taotluse eelarve tabelit?

Taotluse eelarves tuleb kõigepealt ära märkida projekti raames tehtavad kulutused (nt reklaam, transpordikulud, töötasud jne) ning planeeritavad kulude katteallikad ehk tulud. Rahastamise leheküljele tuleb märkida summad, mida loodate saada Kultuurkapitalist (ehk taotletav summa) ning teistest rahastusallikatest (nt Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, sponsorid jne) ning omafinantseering. Omafinantseeringu osa peab olema vähemalt 10% projekti kogu eelarvest. Tulud ja kulud peavad võrduma.

Rahastamise  poolel on eeltäidetud ridadel näha sihtkapital ja/või ekspertgrupp, mille ette te esimesel lehel linnukese märkisite. 

Kuidas täita eelarve tabelit, kui taotlen loomestipendiumi?

Loomestipendiumi taotlemisel ei ole vaja täita eelarvet. Kui soovite esitada loomestipendiumi taotluse ning e-kulka palub teil esitada eelarvet, siis olete valinud vale vormi. Teil tuleb tagasi alguse valikute juurde minna ning teine valik teha. 
Alguse valikute juurde saate tagasi pöörduda taotluse viimaselt lehelt ("Taotluse kokkuvõte"), valides sihtkapitali/ekspertgrupi real või projekti liigi real valiku "Muuda".

Kuidas märkida eelarves seda, et samast sihtkapitalist on samale projektile varasemalt juba raha saadud?

Juhul kui olete samast sihtkapitalist, kuhu taotluse esitate, juba eelnevalt toetust saanud, tuleb ka see eelarvesse ära märkida ning vastamise tähtaja lahtrisse kirjutada, millisest jaotusvoorust on projekt toetust saanud (nt kui 2015 IV jaotusvoorust saite toetust oma projektile ning küsite 2016 II jaotusvoorust lisarahastust, tuleb esimesse lahtrisse kirjutada sihtkapitali nime taha käesolevast jaotusest taotletav summa ning selle alla kirjutada uuesti sihtkapitali nimi ning juba eraldatud summa).

Täitsin taotluse ära, aga ei saa seda ära saata.

Taotlus on esitamiseks valmis, kui kõikide lehekülgede pealkirjad on rohelised. Kontrollige üle, kas olete teinud ka linnukese lehekülje allosas asuvasse kasti, millega kinnitate, et olete tutvunud Kultuurkapitali rahastustingimustega. 

Kuidas saan oma esitatud taotlust näha?

Oma esitatud taotlust saate näha e-kulkas valiku "Taotlused" all. 

Kuidas saan olla kindel, et minu esitatud taotlus on kohale jõudnud?

Esitatud taotluse puhul tuleb e-postile vastuskiri. Juhul kui vastuskirja ei ole tulnud, kontrollige esimese asjana oma rämpsposti kausta. Taotluse laekumist saab kontrollida ka kodulehe kaudu, kus avaliku teabe all on valik „Esitatud taotlused“. Sisestades sinna taotluse esitaja nime, saate kontrollida, kas see on meile kohale tulnud.

Juhul kui nimetatud variandid ei tööta, soovitame kontrollida oma kontolt, kas kõik on korrektselt täidetud ning taotlus on esitatud.

Millal saan vastuse oma taotlusele?

Taotlusele saab vastuse reeglina umbes poolteist kuni kaks kuud peale taotluse esitamist. Vastused jõuavad teieni e-kulka kaudu ning e-posti või posti teel, seega tuletame teile alati meelde, et kontrolliksite oma e-posti aadressi!