Programm Traducta

TRADUCTA pakub toetusi tõlkijaile ja väliskirjastustele eesti väärtkirjanduse tõlkimiseks võõrkeeltesse ja selle avaldamiseks väljaspool Eestit.

Milleks ja kes võivad toetust taotleda?

Tõlkija loometöötoetust võivad taotleda tõlkijad, kes tõlgivad eesti kirjandust võõrkeelde. Tõlgitud teos peab ilmuma väljaspool Eestit. 

Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada Eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal.  

Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid.

Taotlemise tingimused on täpsustatud statuudis. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.