Rahvakultuuri sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse rahvakultuuri valdkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud erinevate kultuurialade ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2021-2023

(kinnitatud 3.11.2021 kultuuriministri käskkirjaga nr 176)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Jorma Sarv sihtkapitali esindaja nõukogusEesti Pärimusmuusika Keskus, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Liina Veskimägi-Iliste aseesimees
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu
Marju Kõivupuu          esimees
Võru Instituut, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut, Eesti Folkloorinõukogu      
Piret Voolaid  
Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Emakeele Selts, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Folkloori Instituut
Raul Talmar

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Tarmo Kivisilla

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Tiina Tegelmann
Jõgevamaa Kultuurikoda, Eesti Harrastusteatrite Liit, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvamajade Ühing, Salme Vallateater, Teater TRET, Kuimetsa Harrastusteater IDU, Teater Karakter