Programm Hieronymus

Tõlkeprogramm Hieronymus

on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali algatus koostöös erakapitaliga. Selle eesmärk on toetada klassikalise ilukirjanduse tõlkimist eesti keelde. “Klassika" all peab tõlkeprogrammi komisjon silmas esmajoones vanemat püsiväärtuslikku kirjandust.

Teretulnud on ettepanekud tõlkida nende kirjanike loomingut, kelle autoriõigused on vabad, st kelle surmast on möödas üle 70 aasta ja/või neid raamatuid, mille esmailmumisest on möödas vähemalt 70 aastat. Kaalumisele kuuluvad ka hilisemad teosed, kuid nii autori eluaastad kui ka raamatu ilmumisaasta peavad jääma 20. sajandi piiridesse. Kui tuleb langetada valik 19. või 20. sajandi kirjanduse ning ammusema klassika vahel, kuulub otsustajate eelistus viimasele. Selles, kuidas mõista “ilukirjandust”, on komisjon vabameelsem ning toetab lisaks luulele, jutu- ja näitekirjandusele ka esseistliku, mütoloogilise, epistolaarse, (auto)biograafilise ja historiograafilise kirjasõna vahendamist.


Tõlkimistöö raskusaste on iga raamatu puhul mõistagi erinev, sest mõni tekst on keerukam ja kaugemast kultuuriruumist ning mõne keele oskajaid on vähem. Komisjon toetab proosateksti tõlkimist skaalal 324 eurot kuni 907 eurot (brutosummana) autoripoogna eest (40 000 täheruumi). Skaala ühte otsa jääksid 19. ja 20. sajandi romaanide tõlked Euroopa suurkeeltest ning teise otsa tõlkimine surnud ja haruldasematest keeltest. Tasu määramisel võetakse arvesse teksti raskust. Värsi tõlkimise töömahukust on eriti keeruline määratleda, sest palju sõltub värsitüübist ja tõlkeviisist, kuid reatasu alammäär võiks olla 2 eurot (bruto). 


Programmi raames toetatakse kirjastusi teoste toimetamisel toimetajatasuga suurusjärgus 150 eurot (bruto) tõlkepoogen. Toimetamistoetuse eraldamisel eeldatakse, et toimetaja oskab originaalteose keelt, vajaduse korral toetatakse programmist originaalkeelega võrdlevat toimetamist ja keeletoimetamist eraldi. Toetatakse ka tõlke kommenteerimist, järelsõnastamist ning tekstivalimike koostamist. 


Hieronymuse sarjas ilmuvatel raamatutel on nõutav kindel kujundus, mille jaoks on võimalik taotleda 360 eurost toetust.

E-raamatu või audioraamatu valmistamist toetatakse kuni 1000 euroga raamatu kohta (bruto), kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses kogu projekti maksumusest.


Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november ning taotlemise tingimused on täpsustatud statuudis


Hieronymuse sarjal on alates 30. juulist 2020 registreeritud sarja rahvusvaheline tunnusnumber ISBN 978-9916-4-0001-2 (sari "Hieronymus"). See tuleb lisada tiitellehe pöördele kõikidel kirjastajatel,  nii nagu ka kirjastuse poolt igale üksikväljaandele (sarjas ilmuvale raamatule) küsitud ISBN, mis eraldatakse konkreetse kirjastaja numbriplokist.

Programmiga seotud küsimustele vastab programmijuht Merle Liivand, 506 9951 või merle.liivand@kulka.ee.

Uudised

Kõik uudised
Selgitusi loometöötasu taotlejale

Tulenevalt Eesti Kultuurkapitali seaduse muutumisest saab alates 2024. aasta II jaotusest Kultuurkapitalilt taotleda loometöötoetuse asemel loometöötasu. Seadusemuudatus ei too kaasa muutusi projektitoetuste või stipendiumi taotlemisel. Loe edasi ›

Kultuurkapital hakkab maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu

Täna läbis Riigikogu kolmanda lugemise Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu muutmise seadus. Sellega hakkab Kultuurkapital maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu, millega kaasnevad sotsiaalsed tagatised nagu ravikindlustus, töötuskindlustus ja maksed pensionisammastesse.   Loe edasi ›