Programm Hieronymus

Tõlkeprogramm Hieronymus

on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapitali algatus koostöös erakapitaliga. Selle eesmärk on toetada klassikalise ilukirjanduse tõlkimist eesti keelde. “Klassika" all peab tõlkeprogrammi komisjon silmas esmajoones vanemat püsiväärtuslikku kirjandust.

Teretulnud on ettepanekud tõlkida nende kirjanike loomingut, kelle autoriõigused on vabad, st kelle surmast on möödas üle 70 aasta ja/või neid raamatuid, mille esmailmumisest on möödas vähemalt 70 aastat. Kaalumisele kuuluvad ka hilisemad teosed, kuid nii autori eluaastad kui ka raamatu ilmumisaasta peavad jääma 20. sajandi piiridesse. Kui tuleb langetada valik 19. või 20. sajandi kirjanduse ning ammusema klassika vahel, kuulub otsustajate eelistus viimasele. Selles, kuidas mõista “ilukirjandust”, on komisjon vabameelsem ning toetab lisaks luulele, jutu- ja näitekirjandusele ka esseistliku, mütoloogilise, epistolaarse, (auto)biograafilise ja historiograafilise kirjasõna vahendamist.


Tõlkimistöö maht on iga raamatu puhul muidugi erinev, sest mõni tekst on raskem ja kaugem ning mõne keele oskajaid on vähem. Komisjoni soov on toetada proosateksti tõlkimist 250 kuni 700 euroga autoripoognalt (40 000 täheruumi). Skaala ühte otsa jääksid 19. ja 20. sajandi romaanide tõlked Euroopa suurkeeltest ning teise otsa tõlkimine surnud ja haruldasematest keeltest. Tasu määramisel võetakse arvesse teksti raskust.  Värsi tõlkimise töömahukust on eriti keeruline määratleda, sest palju sõltub värsitüübist ja tõlkeviisist, kuid reatasu alammäär võiks olla 1,5 eurot. Programmi raames toetatakse teoste toimetamist toimetajatasuga suurusjärgus 150 € poogen. Toimetamistoetuse eraldamisel eeldatakse, et toimetaja oskab originaalteose keelt, vajaduse korral toetatakse programmist originaalkeelega võrdlevat toimetamist ja keeletoimetamist eraldi. Toetatakse ka kommenteerimist, järelsõnastamist ning tekstivalimike koostamist. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november ning taotlemise tingimused on täpsustatud statuudis. Hieronymyse sarjas ilmuvatel raamatutel on nõutav kindel kujundus, mille jaoks on võimalik taotleda 360 eurost toetust. 

Tähelepanu! Hieronymuse sarjal on alates 30.07.2020 registreeritud sarja ISBN 978-9916-4-0001-2 (sari "Hieronymus"). Sarjale antud number: ISBN 978-9916-4-0001-2 (sari "Hieronymus"), tuleb  alates 30.07.2020 lisada kõikide ilmuvate raamatute tiitlipöördele. Lisaks taotletakse igale üksikväljaandele (sarjas ilmuvale raamatule) ka oma ISBN, mis eraldatakse konkreetse kirjastaja numbriplokist. 

Uudised

Kõik uudised