Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2020

Elutöö- ja peapreemia laureaatide nimed leiab siit

 Olga Temnikova Tunnustuspreemia –  rohkem kui kümne aasta vältel tehtud töö eest Eesti kunstituru kujundamisel, rahvusvaheliselt tunnustatud eragalerii asutamisel ja arendamisel, millest saanud üks Eesti visiitkaarte globaalses kunstimaailmas. Olga panus on olnud suur kunstiteadlikkuse kasvatamisel Eesti ühiskonnas, juurutades arusaama, et kaasaegne kunst ei hammusta (kui, siis ainult vajadusel), aga annab argipäevale juurde sisu ja kvaliteeti – mõtteainet, emotsioone ja kogemusi, millega tasub koos elada.  4000 eurot
 Ingrid Allik Aastapreemia – jätkuvalt katsetav ja uudishimulik looja, kes väärtustab loomingulist protsessi, on pidevas arengus ja muutumises, jättes kõvale kõik keraamika piirangud. Tema loomingust suurem osa on vabalooming, mis mõtiskleb sageli elu ringkäiku puudatavate teemade üle. Ta on üks esimesi eesti keraamikuid, kes võttis kasutusele Jaapanist pärineva rakutehnika.   4000 eurot
Jana Huul Aastapreemia –  on galeristi ja kuraatorina üle kümne aasta täitnud olulist rolli Võru ja Lõuna-Eesti professionaalse näitusetegevuse arendamisel. Ta on Eesti näitusepilti toonud Võru Linnagalerii ja Vana-Võromaa Kultuurikoja ning algatanud Liiva-ATE kunstikorruse, mis on oluliselt rikastanud Võru linna kunstipilti. Tänavu käivitas ta kõiki neid institutsioone ühendava Võru kunstielu eneseteadlikkust põlistava sündmuste sarja.   4000 eurot
Juhan Raud Aastapreemia – kunstimaastik ei ole ilma värske vaatlejapilguta terviklik – töö Postimehe kultuuritoimetajana vahendab säravalt ja asjatundlikult kunstielus toimuvat, tema kirjutatud avarapilgulised ja kaasamõtlevad näituste arvustused on oodatud lugemine ning on märgatavalt tõstnud kunstikriitika latti, tema küsimused ei alahinda ei intervjueeritavat ega lugejat.   4000 eurot
Krista Mölder Aastapreemia –  põhjalikkus ja täpsus detailides aitab püüda seisundeid, mis on haprad ja kipuvad kiirelt käest libisema. Kristal õnnestub kaamerapõhiste vahenditega luua kirgas ruum nii pildi sees kui näitusekeskkonnas, peatades aega nii, et rahu tundub korraks võimalik. Tundlik ruumi lugemine ja sealt edasi ruumikogemuse üle kontrolli võtmine avab vaatajale tema enese potentsiaali – me märkame rohkem, poeetilisemalt, me avardume.   4000 eurot
Darja Popolitova Aastapreemia –  kunstnik, kes toob enda loomingus ehtekunsti vahendeid kasutades kaasahaaravalt kokku uued kujundikeeled ja ühiskondlikud valupunktid. 2020. aastal teostas projektiruumis Vent Space silmapaistva isikunäituse „Maagiline leviala”.   4000 eurot
Lennart Mänd Sirje Kriisa
Tiia Eikholm Rene Haljasmäe Tähti Roostalu
Tulvi Turo 
Aastapreemia –kõrgetasemelise rahvusvahelise köitekunstinäituse Scripta manent VI „Mine metsa!” korraldusmeeskonnale – näituse laiahaardelisus ja loodud kontseptuaalne terviklikkus avardas valdkonna tähendusvälju ning kinnitas köitekultuuri elujõudu.    4000 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2019

Merike Estna Rännates kaasaegse maalikunsti radadel – võttes kasutusele erinevaid materjale ja performatiivseid elemente, unustamata seejuures lõuendit – loob kunstnik mitmesuguseid ruumikogemusi ning koosolemise rituaale    4000 eurot
Sigrid Viir Äratuntava ja originaalse käekirjaga kunstnik, kelle tööde sisu on ühiskondlikult samavõrd päevakajaline kui nende vorm kunstiliselt aktuaalne. 2019. aastal leidis see taas tõestust Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimunud suurejoonelisel isiknäitusel “Võltspuhkaja”    4000 eurot
Krista Leesi Väga omanäoline tekstiilidisainer ja -kunstnik, kes oma kontseptuaalse ja teravmeelse unikaalloomingu ja praktiliste väikeseeriatega laiendab jätkuvalt eesti tekstiilimaastikku    4000 eurot
Edith Karlson Tema teoseid iseloomustab psühholoogiline pingestatus ja lembus sürreaalse vormilahenduse järele. Ta esines 2019. aastal silmapaistvate installatsioonide ja objektidega näitustel "Kui ütled, et kuulume valgusesse, kuulume äikesesse" ja "Sisse, sisse – uks on lahti!"    4000 eurot
Mihkel Ilus Maalimeediumi uuringud, mis läbi mitme näituse on võtnud selle algelementideks lahti ning loonud nende baasil mastaapseid ruumikogemusi. Nagu hea sõbraga arutledes ja vaieldes, on võimalik tunnistajaks olla sügavatele ja poeetilistele momentidele, humoorikatele detailidele ning üha uutele üllatavatele kokkupuudetele    4000 eurot
Tiina Sarapu Julge nägemusega klaasikunstnik, kelle installatsioonides ja skulptuurides on klaasi roll olla pigem selge korrastatud ruum või tühjus, mitte ainult materjal    4000 eurot
Killu Sukmit
Minna Hint
Selge sõnumiga artist-run-space Kraam sidus oma tegevuses kunsti ja aktivismi strateegiaid. Keskendudes aktuaalsetele, aga tihti ühiskondlikult marginaliseeritud teemadele, andis Kraam turvalises keskkonnas võimaluse esile tulla erinevatel häältel ja kogemustel ning toetas kogukondliku solidaarsuse tekkimist a 2000 eurot          

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2018

Marge Monko oma otsingutele ja eksperimentidele suunatud kunstnikukeele arendamise ning tähelepanuväärse näitusetegevuse eest 2018. aastal.  3500 eurot
Dénes Farkas kompaktse isiknäituse „Kui ma sulen oma silmad“ eest Tartu Kunstimajas, mis sidus kujundlikult tervikuks tajude ja mälu toimemehhanismid  3500 eurot
Anu Rank-Soans unikaalne looja Eesti kunstipildis, kelle aastakümnetepikkune tegevus disaineri ja kunstnikuna väljendub mahukas tööstuskeraamikapärandis ja mitmekülgses unikaalloomingus, mille tervikus avanevad nii nende maailmade erinevused kui ka kokkupuutepunktid  3500 eurot
Margit Säde Margit Säde kureeris Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis Tallinna XVII Graafikatriennaali peanäituse „Pilvepurustajad. Intensiivsus vs kavatsus“, mis tegi tundlikult ja omalaadselt nähtavaks inimpsüühika ja tehnoloogia vastasmõju ning andis graafikatriennaalile uue hingamise  3500 eurot
Maarin Ektermann
Mary-Ann Talvistu
projekti "Kunstnikud kogudes" eest. Suurepärane, regionaalse katvusega kunstiprojekt, mis võimaldas kõrvalpilku väikemuuseumide kogude mõtestamisel, kunstnikke siseriiklikku resideerumist ning avardas koostöövorme a 1750 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2017 

Holger Loodus

materjali- ja kontekstitundliku loomingu ning Tallinna Kunstihoone galeriis toimunud, nüüdisaegset temaatikat eri ajastute vaatepunktidest kujundlikult siduva väljapaneku "Teekond maailma lõppu" eest
3500 eurot
Mari-Leen Kiipli    
nähtava ja nähtamatu, järjepideva ja katkendliku silmapaistva sõlmimise eest läbi sisuliselt tundliku ja intensiivse loomingu, mida toetab veenev vormide ja materjalide süntees, isikunäitusel "Passiflora" Hobusepea galeriis ning videoinstallatsioonis "One-on-One" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis
3500 eurot
Rebeka Põldsam 
Eesti lähikunstiajaloo uuelaadse mõtestamise eest Kumu kunstimuuseumis kureeritud näitusel „Anu Põder. Haprus on vaprus“, mis asetas Anu Põdra loomingu rahvusvahelisse konteksti ning tegi nähtavaks naiseks ja naiskunstnikuks olemise kogemuse
3500 eurot
Eero Epner
Konrad Mäe elu ja loomingu põhjaliku uurimise ja rahvusvahelises plaanis teadvustamise ning mitmekihilise, tugevalt üldistusjõulise, kaasaegse lähenemisega kunstnikuportree loomise eest raamatus "Konrad Mägi"
3500 eurot
Ketli Tiitsar
Kristi Paap 
  
kaasaegse ehtekunsti praktikate järjepideva käsitlemise ja tähenduste avamise ning traditsioonilise ja uudse sidumise eest ehtes nii rahvusvahelisel kui kohalikul kunstimaastikul, mis kulmineerus 2017. aastal äärmiselt tugevaks ja veenvaks tervikuks ühisnäitusel Nature Morte. Cherries and Skeleton Tallinna Linnagaleriis
a 1750 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2016

Paul Kuimet aastapreemia - läbitöötatud esteetilise, ent sisutiheda loomingu ja lennuka aasta eest näitustega Espace Photographique Contretype'is Brüsselis,Tallinna Linnagaleriis, festivalil Kilomeeter Skulptuuri Rakveres ning suurejoonelise ruumiinstallatsiooni eest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis.
3500 eurot
Tamara  Luuk aastapreemia - mängulise ja kunstnikku keskmesse seadva kuraatori- ja toimetajatöö eest näitusel "Tiit Pääsuke ja Kris Lemsalu. Kaunitar ja koletis" ning raamatus "Kadri Mälk. Testament”.
3500 eurot
Mare Mikof  aastapreemia - skulptuuri ja monumentaalkunsti žanrite järjekindla ümbermõtestamise ning traditsiooni ja uuenduse vahelise terase dialoogi eest Tartmusis toimunud ülevaatenäitusel „Mikoff. Skulptuurid“.
3500 eurot
Jaanus Samma  aastapreemia - ühiskondlikult tundlikku ja olulist teemat nagu seksuaalvähemusi, eriti aga geimeeste kirjutamata ajalugu käsitleva sisuka näituseprojekti eest “NSFW. Esimehe lugu”.
3500 eurot
Anu Vahtra aastapreemia - veenvate ruumitransformatsioonide eest Draakoni ja Hobusepea galerii näitusel "Fakt ruumis. Näituste järel” ning kohaspetsiifika mõiste avardamise eest EKKMi väljapanekus Art Brussels'i kunstimessil.
3500 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2015

Eha Komissarov elutööpreemia aastakümnetepikkuse silmapaistva kuraatoritöö eest Eesti kunsti- ja muuseumiväljal. Ta on pühendunud professionaalina näitusepraktika arendaja, laia haardega teravapilguline kunstiajaloo kaanonite ümberhindaja ja -kirjutaja ning kirglik kaasaegse kunsti eest võitleja. Mitmete põlvkondade juhendaja, inspireerija ja eeskuju
10000 eurot
Rael Artel
Tartu Kunstimuuseumi näituse- ja publikuprogrammide jõulise arendamise ja kaasajastamise ning lokaalse tegutsemise ja rahvusvahelise haarde ühendamise eest, julgete valikute eest kuraatori ja direktorina
3500 eurot
Greta Koppel
julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru Kunstimuuseumis, õiguse ja kohustuse eest avaldada professionaalset arvamust
3500 eurot
Kristel Raesaar
Tallinna Fotokuu korraldamise ja järjepidevuse tagamise eest ning laiaulatusliku haridus- ja publikuprogrammi loomise eest. Tema positsioon kunstilise juhina on näidata ja seostada kaameral tuginevaid meetodeid kaasaegse kunsti ja kohaliku kultuuriruumi kontekstis
3500 eurot
Külli Kõiv
Kohila Rahvusvahelise Keraamikasümpoosioni vedamise ja korraldamise eest, puupõletuskeraamika oskusteabe võrgustiku kasvatamise, populariseerimise ja noorte kaasamise eest
3500 eurot
Laura Pappa
Elisabeth Klement
graafilise disaini uusimat teooriat ja praktikat tutvustava ning eri riikide noori disainereid Eestisse kokku toova suvekooli Asterisk järjepideva arendamise ja korraldamise eest
3500 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2014

Raul Meel
Elutööpreemia:  1970.–1980. aastate kunstiuuenduse radikaalse tiiva markantne ja rahvusvaheliselt tunnustatud esindaja, jõulise isepäisusega oma kreedot järginud autsaider eesti kunstis, kelle loomingu mastaapsust rõhutas tagasivaatav näitus Kumu kunstimuuseumis
10000 eurot
Laura Põld
installatiivsete ruumiprojektide eest, kus eri kunstiliike sünteesivad plastilised keskkonnad rõhutavad maalikunstiga seonduvaid kvaliteete: värv, pind, faktuur, vorm, personaalne ja kollektiivne mälu – näitused „Loss“ Vaal galeriis, „The Night Your Mate Danced Like a Tree“ Hobusepea Galeriis ja „Varemed“ Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis
3500 eurot
Raul Keller
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimunud silmapaistva ning terviklikult ruumi- ja heliinstallatsiooniga tegeleva isiknäituse „What You Hear Is What You Get (Mostly)“ eest
3500 eurot
Kai Lobjakas
aktiivse disaini ja tarbekunsti propageerimise, kuraatoritegevuse ning kataloogide koostamise eest Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis – näitused „Klassikud. Mait Summatavet“, „Tõnis Käo. Disain kui eksperiment“ ja „Eesti disain. Tööstustekstiil“
3500 eurot
Kadi Estland
silmapaistva kunstiprogrammi kureerimise eest Nancy Nakamura Ideederiiulis Koplis. Nancy Nakamura Ideederiiul kaasab erinevaid põlvkondi ja ühiskondlikke huvigruppe ning lisaks oluliste poliitiliste debattide vedamisele annab kunstnikele võimaluse luua iseseisvat väärtust väljaspool tavapäraseid keskusi
3500 eurot
Mikk Heinsoo
näitustega „Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist“ ning „Must maja. Märkmeid arhitektuurist“ kaasnevate näitusekataloogide eest
3500 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2013

Ivo Lilltarbekunsti sfääris erksalt silma paistnud juubelinäituse "Cool Glass ehk Klaaskuul" eest Tallinna Kunstihoone Galeriis
3500 eurot
Denes Farkasmeeldejääva Eesti paviljoni ekspositsiooni eest 55. rahvusvahelisel Veneetsia kunstibiennaalil
3500 eurot
Mark Raidpereempaatilise ja ülevaatliku isiknäituse "Damage" eest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis
3500 eurot

Johnson ja  Johnson - 
Taavi Talve ja

Indrek Köster

lõimumise temaatikat käsitleva mitme-etapilise osaluskunstiteose "Paldiski projekt" läbiviimise eest
3500 eurot

Lugemik MTÜ -
Indrek Sirkel ja

Anu Vahtra

aktiivse tegevuse eest Eesti noorte kunstnike projektikataloogide publitseerimisel
3500 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2012

Tõnis Saadojanüüdisaegselt monumentaalse laemaali loomise eest Teatris NO993500 eurot
Jevgeni Zolotkomastaapse kuueosalise näituste-seeria “Asjad” loomise eest Tartu Kunstimajas3500 eurot
Elnara Taidrepõhjaliku Tõnis Vindi retrospektiivnäituse kureerimise ja uurimusliku isikkataloogi koostamise eest KuMu kunstimuuseumis3500 eurot
Neeme Külmkohaspetsiifilisuse mõistet meeldejäävalt nihutanud isiknäituse “Pinnavirvendus” eest Hobusepea galeriis3500 eurot
Kärt Ojaveetekstiilidisaini tähendust oluliselt laiendanud isiknäituse 
“Undefined Useful Objects” eest Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis
3500 eurot

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiad 2011

Mare Kelpmaneesti tekstiilidisaini pioneerile silmapaistva ja inspireeriva töö eest autorina ja õppejõuna tekstiilikunsti ning disaini valdkonnas Eestis ja mujal ning isiknäituse "Lood" eest HOP galeriis 
3500 eurot
Marko Kekiševsilmapaistva töö eest plakatikultuuri edendamisel ja professionaalse plakatigraafika tulemuslikul propageerimisel väljaspool Eestit 
3500 eurot
Maria Arusooaplombika rahvusvahelise kuraatoridebüüdi "Kontinuum. Kunst kui taju. Ruum kui protsess" eest Tallinna Kunstihoones 
3500 eurot
Marge Monkokaamerapõhise kunstifestivali Tallinna Fotokuu üritustesarja mahuka kuraatoritöö eest
3500 eurot
Maarin Ektermann
AICA ja Artishoki egiidi all laiapõhjalise ja diskussioonirikka "Kunstikriitika päev 1: diagnostika" korraldamise eest projektiruumis März ning omaalgatusliku kunstiblogi Artishok viienda tegevusaastani väljaviimise eest 2100 eurot