Eelmised nõukogu koosseisud

  * Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korralduse nr 788-k "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine"
  muutmine: Kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimeheks kultuuriminister /Vastu võetud 19.05.2005/

  {2021–2023}
  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2021. a korraldusega nr 432)

  Heidy Purga kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 17.04.2023, kinnitatud VP otsusega 17.04.2023 nr 297)
  Piret Hartman kultuuriminister, nõukogu esimees (18.07.2022- 17.04.2023)
  Tiit Terik kultuuriminister, nõukogu esimees (3.11.2021- 18.07.2022)
  Liikmed:
  Jorma Sarv rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees  
  Kaarel Kuurmaa audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Jaak Allik näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Peeter Lusmägi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
  Jaan Manitski kultuuriministri nimetatud esindaja
  Anu Alber rahandusministri nimetatud esindaja
  Mait Väljas arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Berk Vaher kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
  Maarin Ektermann kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

  {2019–2021}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2019. a korraldusega nr 301; muudetud 13.05.2021 VV korraldusega nr 192)
  Tiit Terik kultuuriminister, nõukogu esimees (3.11.2021 kuni 18.07.2022 )  
  Anneli Ottkultuuriminister, nõukogu esimees (26.01.2021 kuni 3.11.2021)
  Tõnis Lukas kultuuriminister, nõukogu esimees (29.04.2019 kuni 26.01.2021)
  Liikmed:  
  Jorma Sarv
  rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees  
  Lauri Kärk audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Jaak Allik
  näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Peeter Lusmägikehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
  Mart Laar
  kultuuriministri nimetatud esindaja
  Anu Alber
  rahandusministri nimetatud esindaja (alates 13.05.2021; VV otsusega nr 192)
  Anu Saluäär-Kall rahandusministri nimetatud esindaja (kuni 13.05.2021) 
  Mait Väljas
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Berk Vaher
  kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
  Maarin Ektermann
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

  {2017–2019}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 349 )

  Tõnis Lukaskultuuriminister, nõukogu esimees (alates 29.04.2019)
  Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees (9.04.2015 kuni 29.04.2019)
  Liikmed:  
  Are Eller
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 21.03.2019; RT III, 22.03.2019, 2)
  Andrus Raudsaluaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Monika Larini
  näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Aet Maatee rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  David O'Brock
  kultuuriministri nimetatud esindaja
  Urmo Merila
  rahandusministri nimetatud esindaja
  Peeter Pere
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Eneken Laanes
  kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Tiia Teder helikunsti sihtkapitali esindaja
  Anu Allas
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Peeter Lusmägi
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (alates 21.03.2019; RT III, 22.03.2019, 2)

  {2015–2017}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a. korraldusega nr 529; avaldamismärge: RT III, 19.12.2015, 6)
  Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees
  Liikmed:
  Are Ellerkehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
  Karlo Funkaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Monika Larininäitekunsti sihtkapitali esindaja
  Aet Maateerahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  David James
  O'Brock-Kaljuvee
  kultuuriministri esindaja
  Lemmi Ororahandusministri esindaja
  Peeter Perearhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Triin Soone kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Tiia Tederhelikunsti sihtkapitali esindaja
  Berit Teeäärkujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

  {2013–2015}

  Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2013. a korraldusega nr 553)
  Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 9.04.2015)
  Urve Tiidus kultuuriminister, nõukogu esimees (12.12.2013 kuni 9.04.2015)
  Liikmed:  
  Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Raimo Jõerand audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Krista Kaer kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
  Marju Kõivupuu rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Allar Levandi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 4. veebruar 2015)
  Are Ellerkehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (alates 4. veebruar 2015)
  Anu Liivak kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
  Lemmi Oro rahandusministri nimetatud esindaja

  {2011–2013}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a korraldusega nr 528, avaldamismärge: RT III, 13.12.2011, 3)

  Urve Tiidus
  kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 4.12.2013 kuni 12.12.2013)
  Rein Lang
  kultuuriminister, nõukogu esimees (kuni 4.12.2013)
  Tea Varrak nõukogu aseesimees; rahandusministri nimetatud esindaja
  Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Reet Hääl
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 4. aprill 2013)
  Allar Levandi
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
  (alates 4. aprill 2013, kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 528, 4.04.2013; avaldamismärge: RT III, 09.04.2013, 10)
  Ants Johanson rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Krista Kaer kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Indrek Kasela kultuuriministri nimetatud esindaja
  Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Anu Liivak kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
  Riina Sildos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja

  {2009–2011}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a korraldusega nr 543, avaldamismärge: RTL 2009, 93, 1375)
  Laine Jänes
  kultuuriminister, nõukogu esimees (kuni 5. aprill 2011)
  Rein Lang
  kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 6. aprillist 2011)
  Reet Hääl kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
  Ants Johanson rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
  Epp Lankots arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Lylian Meister kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Kalju Orro
  näitekunsti sihtkapitali esindaja (kuni 18. veebruar 2010)
  Ülo Pikkov audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Aarne Saluveer   helikunsti sihtkapitali esindaja
  Tea Varrak rahandusministri nimetatud esindaja
  Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Kaarel Oja
  näitekunsti sihtkapitali esindaja
  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a korraldusega nr 51, avaldamismärge: RTL 2010, 9, 166)

  {2007–2009}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a korraldusega nr 583, avaldamismärge: RTL 2008, 1, 10)
  Laine Jänes   
  kultuuriminister, nõukogu esimees
  Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
  Märt Kivine rahandusministri nimetatud esindaja
  Signe Siim kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Kersti Tiik kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Liina Jänes arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Ilmar Raag audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
  Kalju  Komissarov näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Toomas Lõhmuste rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Oliver Kruuda kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

  {2005–2007}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a. korraldusega nr 774; avaldamismärge: RTL 2005, 118, 1859)
  Raivo Palmaru
  kultuuriminister, nõukogu esimees (kuni 4. aprillini 2007)
  Laine Jänes
  kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 4. aprillist 2007)
  Hannes  Tamjärv 
  kultuuriministri nimetatud esindaja
  Tauno Tats
  rahandusministri nimetatud esindaja (kuni 28. juuni 2007)
  Märt Kivine
  rahandusministri nimetatud esindaja  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007. a korraldusega nr 318, avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
  Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Lylian Meister kujutava ja rakenduskunsti  sihtkapitali esindaja   
  Karin Paulus arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Ilmar Raag audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
  Kalju Komissarov näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Riin Kivinurm     rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Hanno Tomberg
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 28. juuni 2007)
  Oliver Kruuda
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007. a korraldusega nr 318, avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)

  {2003–2005}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korraldusega nr 788; avaldamismärge: RTL 2003, 124, 2023)
  Urmas Paet kultuuriminster, nõukogu esimees (kuni 12. aprill 2005)
  Raivo Palmaru
  kultuuriminster, nõukogu esimees (alates 13. aprillist 2005)
  Jaan Urvet kultuuriministri nimetatud esindaja
  Tauno Tats rahandusministri nimetatud esindaja
  Asta Trummel kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Leonhard Lapin kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Andres Kurg arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Riina Sildos audiovisuaalse  kunsti  sihtkapitali  esindaja
  Jaan-Eik Tulve helikunsti sihtkapitali esindaja
  Andres Laasik näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Aarne Saluveer rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Enn Veskimägi
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 29. märts 2005)
  Hanno Tomberg                  
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. märtsi 2005. . korraldusega nr 164, avaldamismärge: RTL 2005, 37, 533)

  {2001–2003}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a korraldusega nr 803, avaldamismärge: RTL 2001, 130, 1909)

  Signe Kivi 
  kultuuriminister, nõukogu esimees (kuni 9. oktoober 2002)
  Margus Allikmaa
  kultuuriminister, nõukogu esimees (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2002. a korraldusega nr 666, avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701) kuni 22. juuli 2003)
  Urmas Paet

  kultuuriminister, nõukogu esimees (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454, avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
  Jaan Urvet
  kultuuriministri nimetatud esindaja (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a korraldusega nr 454, avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
  Aare Järvan rahandusministri nimetatud esindaja
  Kalev Kesküla kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Andres Tali

  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja  (kuni 9. oktoober 2002)
  Ketli Tiitsar
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja 

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2002. a korraldusega nr 666, avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)

  Mart Kalm
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja (kuni 26. märts 2002)
  Ülar Mark
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2002. a korraldusega nr 211, avaldamismärge: RTL 2002, 44, 617)
  Peep Puks audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  René Eespere helikunsti sihtkapitali esindaja
  Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Ivo Eesmaa        rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Vello Kuhi
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 4. märts 2003)
  Enn Veskimägi
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2003. a korraldusega nr 186, avaldamismärge: RTL 2003, 33, 505)

  {1999–2001}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a. korraldusega nr 1334; avaldamismärge: RTL 1999, 166, 2431)
  Signe Kivi
  kultuuriminister, nõukogu esimees
  Aare Järvan rahandusministri nimetatud esindaja
  Kalev Kesküla kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Tiina Käesel kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Mart Kalm arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Lauri Kärk audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
  Indrek Saar näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Ivo Eesmaa rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Erika Salumäe kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

  {1997–1999}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a korraldusega nr 886, avaldamismärge: RT I 1997, 85, 1451)
  Jaak Allik kultuuriminister, nõukogu esimees (kuni 4. mai 1999) 
  Signe Kivi

  nõukogu esimees (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. mai 1999. a korraldusega nr 529, avaldamismärge: RTL 1999, 78, 979)
  Tiit Saat rahandusministri nimetatud esindaja
  Mall Jõgi kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Ants Juske kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  Hain Toss arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Arvo Valton audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
  Ülev Aaloe näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Kaido Kama rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Valeri Maksimov
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 16. märts 1999)
  Erika Salumäe
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1999. a korraldusega nr 355, avaldamismärge: RTL 1999, 51, 666)

  {1994–1997}

  (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. korraldus nr 875-k; avaldamismärge RT I 1994, 79, 1356) 
  Peeter Olesk kultuuriminster, nõukogu esimees (kuni 16. jaanuar 1996)  
  Jaak Allik
  kultuuriminster, nõukogu esimees (alates 16. jaanuar 1996)
  Tiit Saat rahandusministri nimetatud esindaja
  Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali esindaja
  Enn Põldroos
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja (kuni 16. jaanuar 1996)
  Leonhard Lapin
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja (alates 16. jaanuar 1996) 
  Karin Hallas arhitektuuri sihtkapitali esindaja
  Jüri Tallinn audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
  Vardo Rumessen  helikunsti sihtkapitali esindaja (kuni 16. jaanuar 1996)
  Renè Eespere
  helikunsti sihtkapitali esindaja (alates 16. jaanuar 1996) 
  Tõnu Tepandi näitekunsti sihtkapitali esindaja
  Ingrid Rüütel rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
  Mati Palm
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (alates 5. märts 1996)