Hiiumaa ekspertgrupp


Aastapreemiad

Hiiumaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal  entusiastlikke kultuuri-ja spordielu edasiviijaid. Ekspertgrupp jagab aastapreemiaid alates 1996. aastast.

Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb algatuse korras omalt poolt ettepanekuid premiakandidaatide kohta. Preemiasaajate arv ning preemiateks määratava raha suurus lepitakse kokku igal aastal eraldi.

Hiiumaa ekspertgrupp annab välja aastapreemiaid ja tunnustusi. Ühes rahalise preemiaga antakse kõigile preemiasaajatele tänukirjad.

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile saab iga aasta 20.novembriks esitada kandidaatide alljärgnevatele preemiatele:

  • Tänu ja kummardus“ a` 2000 € (pikaajaline viljakas panus ja tegevus valdkonnas) arvestusega 1 spordi- ja 1 kultuuri valdkonnas
  • 4 aastapreemiat a` 1000 € (Parim nais- ja meessportlane ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal jooksval aastal) arvestusega 2 spordi- ja 2 kultuuri valdkonnas
  • 6 tunnustust a` 500 € (tunnustused tublidele tegijatele) arvestusega 3 spordi - ja 3 kultuuri valdkonnas

Eesti Kultuurkapitali maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl" 

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal välja  maakondlikud kultuuripreemiad “Kultuuripärl”. Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.
Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali
nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmeene,  milleks on keraamilne pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud
laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib keraamik Kärt Seppeli ja Agnes Tormi (AS Disainklaas) koostöös.

Maakondlik Elutööpreemia

Alates 2015. aastast annnab Eesti Kultuurkapital igas maakonnas välja ühe elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks saavad esitada nii juriidilised ja füüsilised isikud.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Elutööpreemia“ tunnusmeene – käsitööna valminud kristallklaasist tahukas, millele on graveeritud laureaadi
nimi. Meene kujunduses on kasutatud rastersöövitamise ning joon- ja vabakäe graveerimise tehnikaid. Meene autor on Agnes Torm Disainklaasist.


Hiiumaa kultuuripärlid aastani 2010:

* Kultuuripärli preemiad on välja antud koostöös Hiiu Maavalitsuse  ja Omavalitsuste Liiduga

Kultuuripärl 2006 Homecoming MTÜ Kammermuusikafestivali "Hiiumaa Homecoming" eest
Kultuuripärl 2007 Hiiumaa Turismiliit   15 ühepäevakohvikut Kärdlas 
Kultuuripärl 2008 Hiiumaa Võrkpalliklubi 51. võrkpalli turniir

Kultuuripärl 2009
Pärimusmuusika festival Hiiu Folk Festivali korraldamise ja pärimusmuusika väärtustamise eest


Kultuuripärl 2010


Puulaevade pidu 2010
V puulaevade pidu toimus juunikuus Emmaste vallas. Kahe päeva jooksul said huvilised Sõru sadamas osaleda paadimeistrite, köiekeerutamise, tõrvapõletamise, võrgukudumise ja teistes töötubades ning tutvuda lähemalt puupaatide ajalooga
Laureaadid 2011. aastast alates leiad siit