Arhitektuuri sihtkapital

Arhitektuuri sihtkapitali eelmised koosseisud

Sihtkapitalide nõukogude esimesed koosseisud kinnitati kolmeks aastaks 
(esimesed koosseisud kinnitas 6. oktoobril 1994 haridus- ja kultuuriminister Peeter Olesk. Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 1. juunil 1994, avaldamismärge: RT I 1994, 46, 772).

Alates 5. maist 1997. aastast on sihtkapitalide nõukogude volituste tähtaeg kaks aastat. (Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus: avaldamismärge RT I 1997, 37, 571).

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2021-2023

(kinnitatud 3. novembril 2021 kultuuriministri käskkirjaga nr 176)


Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Epp Lankots
aseesimees
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Eva Liisa Kubinyi

Eesti Disainerite Liit
Kai Süda

Eesti Arhitektide Liit
Koit Ojaliiv
esimees
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Kristjan Mändmaa

Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia
Mait Väljas
sihtkapitali esindaja nõukogus
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Arhitektuurimuuseum
Marit Ilison

Eesti Disainerite Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Anna-Liisa Unt
Kõrgem Kunstikool Pallas
Epp Lankots
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Jaak HuimerindaseesimeesEesti Arhitektide Liit
Koit Ojaliiv                                   Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit
Mait Väljasesimees                               Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia,
Eesti Arhitektuurimuuseum
Merike Rehepapp
Eesti Disainerite Liit
Tiiu Truus Eesti Sisearhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 30. oktoobril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 235)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Ingrid RuudiesimeesEesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum
Teele PehkaseesimeesLinnalabor MTÜ            
Karin Bachmann Eesti Arhitektide Liit
Ignar FjukTTÜ arhitektuuri ja urbanistika akadeemia
Peeter PereEesti Arhitektide Liit      
Merike Rehepapp
Eesti Disainerite Liit
Tiiu Truus Eesti Sisearhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Eero Jürgensonesimees
Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Arhitektide Liit 
Ingrid Ruudiaseesimees
Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia
Monika Järg
Eesti Disainerite Liit
Marika Lõoke
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Peeter Pere
Eesti Kunstiakadeemia
Paco Ulman
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Karin Bachmann Eesti Arhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2013-2015

(kinnitatud 6. novembril 2013 kultuuriministri käskkirjaga nr 346)


Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Kalle Komissarov               esimees                Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda                      
Raivo KotovaseesimeesEesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda
Indrek Allmann
Eesti  Arhitektuurikeskus                        
Ignar Fjuk
TTÜ Arhitektuuri- ja urbanistikainstituut
Eero Jürgenson
Eesti Sisearhitektide Liit
Marika Lõoke
Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda
Sirle Salmistu Eesti Maastikuarhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2011-2013

(kinnitatud 10. novembril 2011 kultuuriministri käskkirjaga nr 396)
Liige                                                    Liikmekandidaadiks esitaja                            
Tiit SildesimeesEesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda
Hugo MittaseesimeesEesti Disainerite Liit, Eesti Disainikeskus
Eva Hirvesoo Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda
Kalle Komissarov Eesti Kunstiakadeemia          
Raivo Kotov Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kultuuri Koda 
Mari Kurismaa Eesti Sisearhitektide Liit 
Sirle Salmistu Eesti Maastikuarhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2009-2011

(kinnitatud 9. novembril 2009 kultuuriministri käskkirjaga nr 376)
Liige 
Liikmekandidaadiks esitaja
Epp LankotsesimeesEesti Kunstiteadlaste Ühing, Eesti Kunstiakadeemia
Tarmo Teedumäe  aseesimeesEesti Kunstiakadeemia
Eva Hirvesoo Eesti Arhitektide Liit
Mari Kurismaa Eesti Sisearhitektide Liit,
Eesti Kunstiakadeemia
Laila Põdra Eesti Arhitektide Liit
Tiit Sild       Eesti Arhitektide Liit
Tõnis Vellama Eesti Disainerite Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2007-2009

(kinnitatud 7. novembril 2007 kultuuriministri käskkirjaga nr 366)

Liige
 
Liikmekandidaadiks esitaja
Liina JänesesimeesEesti  Arhitektuurimuuseum 
Marika Lõokeaseesimees
Eesti Arhitektuurimuuseum
Markus Kaasik Eesti Kunstiakadeemia
Karin Paulus Eesti Arhitektide Liit

Mait Summatavet
 Eesti Disainerite Liit,
Eesti Arhitektuurimuuseum, 
Eesti Sisearhitektide Liit 
Fredi Armand Tomps  Eesti Arhitektide Liit
Tõnis Vellama  Eesti Disainerite Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2005-2007

(kinnitatud 31. oktoobril 2005  kultuurministri käskkirjaga nr 315)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Mait Summatavet
esimees
Eesti Disainerite Liit
Jaak Huimerind
aseesimees
Eesti Arhitektide Liit
Lilian Hansar
Eesti Kunstiteadlaste Ühing,
Eesti Kunstiakadeemia
Liina Jänes
Eesti Arhitektuurimuuseum
Karin Paulus
Eesti Kunstiteadlaste Ühing, Eesti Arhitektuurimuuseum
Fredi Tomps
Eesti Arhitektide Liit
Siiri Vallner
Eesti Arhitektuurimuuseum

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2003-2005

(kinnitatud 23. oktoobril 2003  kultuurministri käskkirjaga nr 161)

Liige    
Liikmekandidaadiks esitaja
Peeter PereesimeesEesti Arhitektide Liit
Lilian HansaraseesimeesEesti Kunstiakadeemia
Andres Kurg
Eesti Kunstiakadeemia 
Ado Eigi Eesti Arhitektide Liit
Epp Lankots               
DOCOMOMO Eesti Rahvuskomitee
Teddy Böckler Eesti Arhitektide Liit (seenioride sektsioon)
Tiiu Truus Eesti Sisearhitektide Liit

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2001-2003

(kinnitatud 30. oktoobril 2001 kultuurministri käskkirjaga nr 178,
muudetud 22. veebruaril 2002 kultuuriministri käskkirjaga nr 39)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Andres Ojari
(kuni 22.02.2002)
esimees
(kuni 22.02.2002)     
Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia
Mart Kalm
(kuni 22.02.2002) 
aseesimees
(kuni 22.02.2002) 
Eesti Arhitektuurimuuseum
Teddy Böckler
Eesti Arhitektide Liit (seenioride sektsioon)
Pille Lausmäe Eesti Kunstiteadlaste Ühing, Eesti Sisearhitektide Liit
Piret Lindpere DOCOMOMO Eesti Rahvuskomitee, Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Ülo Peil
Eesti Arhitektide Liit
Tiit Trummal
Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Peeter Pere
(alates 22.02.2002)  
esimees
(alates 26.03.2002)
Eesti Arhitektide Liit
Ülar Mark
(alates 22.02.2002) 
aseesimees
(alates 26.03.2002) 
Eesti Arhitektuurimuuseum

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1999-2001

(kinnitatud 1. novembril 1999 kultuurministri käskkirjaga nr 174)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Andres PõimeesimeesEesti Arhitektide Liit
Mart KalmaseesimeesEesti Arhitektuurimuuseum
Vello Asi
Eesti Sisearhitektide Liit
Margus Koot
Eesti Arhitektide Liit
Mari Kurismaa Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Andres Ojari Eesti Arhitektuurimuuseum
Toomas Tammis Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1997-1999

(kinnitatud 7. oktoobril 1997 kultuurministri käskkirjaga nr 199, kaheks aastaks)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Hain Tossesimees             
Eesti Arhitektide Liit,
Eesti Arhitektuurimuuseum
Vello AsiaseesimeesEesti Arhitektuurimuuseum
Rein Laur
Eesti Arhitektide Liit
Avo-Himm Looveer Eesti Kunstiakadeemia
Andres Põime Eesti Arhitektide Liit
Uku Põllumaa Eesti Arhitektide Liit
Andres Siim Eesti Arhitektide Liit, Eesti Arhitektuurimuuseum

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1994-1997

(kinnitatud 6. oktoobril 1994, kolmeks aastaks)

Liige  

Liikmekandidaadiks esitaja
Karin HallasesimeesEesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Ado Eigi  aseesimeesEesti Arhitektide Liit
Tiit Kaljundi
Eesti Arhitektide Liit
Tõnis Palm Eesti Arhitektide Liit
Andres Siim Eesti Arhitektide Liit
Jüri Siim Eesti Arhitektide Liit
Hain Toss Eesti Arhitektide Liit