Rahvakultuuri sihtkapital

Rahvakultuuri sihtkapitali eelmised koosseisud

  • Sihtkapitalide nõukogude esimesed koosseisud kinnitati kolmeks aastaks (esimesed koosseisud kinnitas 6. oktoobril 1994 haridus- ja kultuuriminister Peeter Olesk. Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 1. juunil 1994, avaldamismärge: RT I 1994, 46, 772). 
  • Alates 5. maist 1997. aastast on sihtkapitalide nõukogude volituste tähtaeg kaks aastat. (Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus: avaldamismärge RT I 1997, 37, 571).

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2021-2023

(kinnitatud 3. novembril 2021 kultuuriministri käskkirjaga nr 176)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Jorma Sarv
sihtkapitali esindaja nõukogus
Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Liina Veskimägi-Iliste
aseesimees
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu
Marju Kõivupuu
esimees
Võru Instituut, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut, Eesti Folkloorinõukogu
Piret Voolaid 
Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Emakeele Selts, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Folkloori Instituut
Raul Talmar

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Tarmo Kivisilla

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Tiina Tegelmann

Jõgevamaa Kultuurikoda, Eesti Harrastusteatrite Liit, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvamajade Ühing, Salme Vallateater, Teater TRET, Kuimetsa Harrastusteater IDU, Teater Karakter

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175, muudetud 13. detsembril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 202)
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Ave Matsinesimees Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Harrastusteatrite Liit, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Rahvakultuuri Keskus
Marju Kõivupuu aseesimees Võru Instituut, Folgisellide Selts, Võro Selts VKKF
Dagmar Ingi
Eesti Muuseumiühing, ICOM Eesti, Tartu Ülikooli muuseum
Sille Kapper
Eesti Pärimusmuusika Keskus, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Mooste Rahvamuusikakool, Sabatants MTÜ
Jorma Sarv

Eesti Koorijuhtide Liit
Tiina Tegelmann
Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Karakter MTÜ, Salme Vallateater, Eesti Näitejuhtide Teatritrupp, Eesti Folkloorinõukogu, Teater TRET, Eesti Rahvamajade Ühing, Teoteater, Salme Vallateater, Tammsaare Teater, Vilde Teater
Kaie Tanner (alates 13.12.2019) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Ants Soots (kuni 13.12.2019) Eesti Kooriühing

 Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2017-2019

(kinnitatud 30. oktoobril 2017 kultuuriministri käskkirjaga nr 235, muudetud 4. mail 2018 kultuuriministri käskkirjaga nr 33-P)
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Aet MaateeesimeesEesti Rahvamajade Ühing, Viljandimaa Rahvakultuuriselts, EBS Kammerkoor MTÜ, Eesti Kooriühing, Sütevaka Gümnaasium, Kapak MTÜ, Ilma Adamsoni Tantsukool
Kristiina Oomer aseesimees
Look MTÜ, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Folkloorinõukogu
Sille Kapper
Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Tantsuagentuur SA, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Mooste Rahvamuusikakool, Sabatants MTÜ
Ave MatsinEesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Folkloorinõukogu
Ants SootsEesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kooriühing
Inge Laurik-TederEesti Muuseumiühing MTÜ
Mikk Sarv
(kuni 4.05.2018)Eesti Kirjandusmuuseum, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ, Akadeemilise Rahvaluule Selts, Eesti Folkloori Instituut MTÜ, Eesti Kultuuriseltside Ühendus
Laura Liinat (alates 4.05.2018) Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu;
Eesti Pärimusmuusika Keskus; Tiigi Seltsimaja; Sabatants MTÜ; Eesti Rahvapärimuse Kool;
Tartu Folklooriklubi Maatasa

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Aet Maatee esimeesViljandimaa Rahvakultuuriselts
Kristiina Oomer aseesimeesEesti Folkloorinõukogu, KaRakTer, Eesti Harrastusteatrite Liit, Salme Vallateater, Saaremaa Rahvakultuuriselts, Lutsu Teatri Selts, Improgrupp Jaa
Mikk Sarv
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Liina Veskimägi-Iliste
Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Rahvakultuuri Keskus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Vabaharidusliit
Helle-Mare KõmmusEesti Folkloorinõukogu, Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Tantsumajakas, TLÜ kunstide instituut, Tarvanpää Selts, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Fine 5 Tantsuteater, Eesti Rahvatantsukeskus, Eesti Tantsunõukogu, Eesti Tantsuhariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Tantsukunstnike Liit
Hirvo SurvaEesti Kooriühing, Eesti Koorijuhtide Liit,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Inge Laurik-TederEesti Muuseumiühing

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2013-2015

(kinnitatud 6. novembril 2013 kultuuriministri käskkirjaga nr 346)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Marju Kõivupuu  esimeesVõro Selts VKKF,
Eesti Pärimusmuusika Keskus
Piret ÕunapuuaseesimeesEesti Muuseumiühing
Urvi HaasmaEesti Muusikanõukogu, Eesti Kultuuri Koda
Aarne SaluveerEesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kooriühing,
G. Otsa nim Tallinna Muusikakool,
Eesti Muusikanõukogu, Eesti Kultuuri Koda
Liivi SoovaEeati Rahvakunsti ja Käsitöö Liit,
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Hirvo SurvaEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Tantsuhariduse Liit MTÜ, Eesti Tantsuagentuur, Tantsuteater Zick MTÜ, Eesti Tantsukunstnike Liit, Eesti Tantsunõukogu MTÜ, Eesti Kultuuri Koda

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2011-2013

(kinnitatud 10. novembril 2011 kultuuriministri käskkirjaga nr 396) 
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Ants Johansonesimees
Aarne Saluveer
aseesimees  
Marju Kõivupuu

Kristiina Oomer

Liivi Soova

Maret Tamjärv

Kadri Tiis  

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2009-2011

(kinnitatud 9. novembril 2009 kultuuriministri käskkirjaga nr 376, muudetud 17. mail 2010 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Angela Arrasteaseesimees Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu,
Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Ants Johansonesimees
Eino Pedanik
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit 
Maret Tamjärv
Eesti Muuseumiühing
Liina Veskimägi-Iliste
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Piret Voolaid
Eesti Kirjandusmuuseum, TÜ Eesti ja
võrdleva rahvaluule osakond 
Ene-Juta Üleoja
(kuni 17.05.2010)
Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing
 Heli Sepp
(alates 17.05.2010) Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, Rahvakultuuri Keskus

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2007-2009

(kinnitatud 7. novembril 2007 kultuuriministri käskkirjaga nr 366) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Angela Arraste 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 
Toomas Lõhmuste
esimees Teoteater MTÜ, Eesti Harrastusteatrite Liit
Celia Roose 
aseesimees Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Võro Instituut
Liivi Soova 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Ülle Välimäe

Türi Kultuuriseltsing, Türi Kultuurimaja, Türi vald, Eesti Rahvamajade Ühing
Ene Üleoja 

Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing 
Marju Reismaa 

Eesti Muuseumiühing

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2005-2007

(kinnitatud 31. oktoobril 2005 kultuurministri käskkirjaga nr 315)
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Riin Kivinurm
esimees Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoda, Harju maavalitsus, Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit, Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  
Toomas Lõhmuste 

SA Betti Alveri Fond 
Anne Ojalo
aseesimees Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Eino Pedanik 

Eesti Folkloori Selts
Celia Roose

Viljandi Kultuuriakadeemia
Ants Soots

Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Naislaulu Selts
Liivi Soova

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2003-2005

(kinnitatud 23. oktoobril 2003 kultuurministri käskkirjaga nr 161)
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Aarne Saluveer 
esimees
Eesti Kooriühing
Jaak Johanson 
aseesimees 
Võro Selts VKKF
Aile Heidmets

Eesti Muuseumiühing 
Kristiina Oomer 

Eesti Vabaharidusliit,
Eesti Harrastusteatrite Liit,
Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liit
Eino Pedanik 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Kadri Tiis 

Rahvakultuuri Keskus, Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus 
Marju Torp-Kõivupuu 

Tallinna Pedagoogikaülikool,
Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Võro Instituut

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2001-2003

(kinnitatud 30. oktoobril 2001 kultuurministri käskkirjaga nr 178, muudetud 2. juunil 2002 kultuuriministri käskkirjaga nr 103)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ivo Eesmaa  
esimees
Eesti Vabaharidusliit, Rahvakultuuri Keskus 
Mare Kõiva 
aseesimees
Eesti Kirjandusmuuseum, Fenno-Ugria Asutus, Eesti Kunstiakadeemia
Jaak Johanson 

Viljandi Kultuurikolledž
Helle-Mari Kõmmus

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Rahvakultuuri Keskus 
Aarne Saluveer

Eesti Kooriühing
Liina Veskimägi
(kuni 02.06.2003)
Eesti Kodutöönduse Arendamise Keskselts
Piret Viisimaa

Eesti Harrastusteatrite Liit 
 Aile Heidmets
(alates 02.06.2003) Eesti Vabaõhumuuseum 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1999-2001

(kinnitatud 1. novembril 1999 kultuurministri käskkirjaga nr 174) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ivo Eesmaa 

Eesti Vabaharidusliit 
Mare Kõiva

Võru Instituut
Viivi Metslaid

Eesti Harrastusteatrite Liit
Maie Orav

Eesti Folkloori Selts
Külli Salumäe

Heimtali Muuseum
Ants Soots 

Eesti Kooriühing 
Piret Õunapuu

Eesti Vabaõhumuuseum
httpwwwkulkaeeadmintemplateseditoreditorimagesspacergif

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1997-1999

(kinnitatud 7. oktoobril 1997 kultuurministri käskkirjaga nr 199) 
Liige 

Liikmekandidaadiks esitaja
Reet Valgmaa
esimees 
Eesti Vabaharidusliit 
Kaido Kama 
aseesimees 
Fenno-Ugria SA 
Kalev Järvela 

Rahvakunstiselts Leigarid
Ene Lukka 

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Toomas Lõhmuste 

Tallinna Pedagoogikaülikool
Ants Soots 
Eesti Kooriühing
Tiiu Valm 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1994-1997

(kinnitatud 6. oktoobril 1994, kolmeks aastaks) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ingrid Rüütel 
esimees
Eesti Folkloori Selts
Mait Agu
aseesimees 
Tantsuinfo Keskus Eestis 
Paul Hagu

Eesti Folkloori Selts 
Venno Laul 

Eesti Kooriühing
Mikk Sarv

Eesti Vabaharidusliit
Jaan Urvet 

Eesti Harrastusteatrite Liit
Reet Valgmaa 

Eesti Vabaharidusliit