Arhitektuuri sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse arhitektuurivaldkonnas tegutsevat isikut, kelle on esitanud arhitektuuriga seotud ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2021-2023

(kinnitatud 3.11.2021 kultuuriministri käskkirjaga nr 176)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Epp Lankots aseesimees
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Eva Liisa Kubinyi
Eesti Disainerite Liit         
Kai Süda
Eesti Arhitektide Liit
Koit Ojaliiv esimees Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Kristjan Mändmaa
Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia
Mait Väljassihtkapitali esindaja nõukogus Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Arhitektuurimuuseum
Marit Ilison  Eesti Disainerite Liit