Arhitektuuri sihtkapital


Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse arhitektuurivaldkonnas tegutsevat isikut, kelle on esitanud arhitektuuriga seotud ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Arhitektuuris sihtkapital 2023-2025

(kinnitatud 3.11.2023 kultuuriministri käskkirjaga nr 230)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Carl-Dag Lige
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Grete Veskiväli
Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit
Kai Süda

esimees


Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Arhitektide Liit
Kalle Vellevoog
Eesti Arhitektide Liit
Maarja Valk-Falk
Eesti Sisearhitektide Liit
Reet Aus

aseesimees


Eesti Disainerite Liit
Toomas Tammis sihtkapitali esindaja nõukogusEesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstiakadeemia