Avatud Eesti Raamatu eksperdikomisjon


Avatud Eesti Raamatu eksperdikomisjon (edaspidi komisjon) otsustati luua vastavalt Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu otsusele 29. juunil 2004. a. kolmeliikmelisena. Komisjon moodustatakse Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali ettepanekul. Komisjoni kinnitab Kultuurkapitali nõukogu neljaks aastaks.

Komisjoni koosseis alates 30.06.2021

(Kinnitatud 30.06.2021 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 4/2021-S09)

  • Mart Orav 
  • Peeter Torop
  • Margus Vihalem