Tartumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist

Tartumaa ekspertgrupp toetab:

  • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
  • projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
  • maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
  • noortele suunatud tegevust;
  • ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
  • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
  • rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a jalanõud;
  • kunstnike näitustegevust;
  • mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.

Raha jagamise korra leiad siit

Ekspertgrupi tööd juhib esimees.
Ekspertgrupi tööd koordineerib kuraator, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.
 
Taotlemine: Enne taotlemist kontrollida aruandevõlgnevust ja tutvuda raha jagamise korraga. Otsused eralduste kohta avalikustatakse järgneva kvartali teisel nädalal.
 
Aruandlus: Tartumaa ekspertgrupi poolt eraldatud sihtotstarbeliste toetuste aruannete lisasid, mida ei saa e-kulkas lisada, saab toimetada ekspertgrupi aadressile Pepleri 6, 51003 Tartu või saata e-postile tartumaa@kulka.ee