Võrumaa ekspertgrupp

Aastapreemiad

2023

Kristi Vals
Kultuuripärl - Võrumaa kultuurielu säravast säravaim pärl
Maie Pau
Elutööpreemia - Võrumaa rahvakultuuri ja -tantsu traditsioonide hoidja ja edasikandja
Enno Raag
Elutööpreemia - Judo õpetamisega Võrumaa noorte vaimse ja füüsilise väe tugevdaja
Tiia Allas
Aastapreemia – Võro vaimuelu rikastaja ning kodukohta ja võro keelt väärtustava hariduselu edendaja
Astrid Hurt
Aastapreemia – Võrumaa eakate kultuuriellu kaasaja
Ingrit Kala
Aastapreemia – Seto käsitöökultuuri hoidja ja Seto rahvarõivaraamatu väljaandmise eestvedaja ning kodukandi kogukonnaelu edendaja
Helle Laanpere
Aastapreemia – Võrumaa laste lugemisharjumuse süvendaja ning pühendunud Võru linna tutvustaja
Anneli Lõhmus
Aastapreemia – entusiastlik piirkonna kultuurielu eestvedaja
Mattis Jaama
Aastapreemia – Võru maakonna parim meessportlane
Daisy Kudre-Schnyder
Aastapreemia – Võru maakonna parim naissportlane
Jürgen Joonas
Aastapreemia – Võru maakonna parim noorsportlane
Värska Orienteerumisklubi Peko
Aastapreemia – Võru maakonna parim võistkond
Triin Ojasoo
Tunnustuspreemia - Võru maakonna parim noor treener
MTÜ Toetuskeskus Meiela
Tunnustuspreemia - Võru maakonna spordiürituste tegus taustajõud
Erja Arop
Tunnustuspreemia - Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapeo „Metsast merele“ rahvapillide särav üldjuht
Eve Turvas
Tunnustuspreemia - Vastseliina piirkonna kultuurielu elavdaja
Jane Vabarna
Tunnustuspreemia - Seto kultuuri hoidja ja Setomaa kultuurielu pikaaegne eestvedaja
Eda Veeroja
Tunnustuspreemia - Suitsusauna pärimuse pühendunud edasikandja
Kadri Giannakaina Laube
Tunnustuspreemia - Rahvapillilaagrite särav eestvedaja
Raili Leesalu
Tunnustuspreemia - Hingekeeli puudutanud lavastuse "Kirjad koju" looja
Silvi Palm
Tunnustuspreemia - Seto keele hoidja ja õpetaja
Heiki Kelp
Tunnustuspreemia - Eesti Bassioaasi looja

2022

Piret Torm-Kriis
Kultuuripärl – seto tantsukultuuri hoidja, edendaja ja edasiandja
Helga Ilves
Elutööpreemia – pikaajalise panuse eest Võrumaa koorilaulutraditsiooni hoidmisel ja edasikandmisel ning järeltuleva põlve õpetamisel
Aare Hõrn
Aastapreemia – kultuuriruumide ühendaja
Madis Eiche
Aastapreemia – märkamatult suur hingega tehtud kultuuritöö
Ülle Kauksi
Aastapreemia – meie aja lauluema
Maire Udras
Aastapreemia – entusiastlik tulihingeline tantsujuht
Kristi Vals
Aastapreemia – Võrumaa kultuurisündmuste pühendunud eestvedaja
Daisy Kudre-Schnyder
Aastapreemia – Võru maakonna parim naissportlane
Albert Hurt
Aastapreemia – Võru maakonna parim meessportlane
Kaili Kalle
Tunnustuspreemia - tänavakunstifestivali eestvedaja ja raamatukunstnik
Inga Kuljus
Tunnustuspreemia - raamatukogude pildile tooja
Stella Mõttus
Tunnustuspreemia - missioonitundega galerist
Merle Tombak
Tunnustuspreemia - inspireeriv kultuurielu korraldaja
Aivar Rumvolt
Tunnustuspreemia - Võrumaa kunstielu rikastaja
Väino Marjak
Tunnustuspreemia - liikumispuudega inimeste kaasamine spordiharrastusse
Jürgen Joonas
Tunnustuspreemia - Võru maakonna parim noorsportlane
Miia Tillmann
Tunnustuspreemia - Võru maakonna parim noorsportlane
Eliise Abel
Tunnustuspreemia - Võru maakonna aasta noor treener
Merike Õun
Tunnustuspreemia - Võru maakonna spordielu rikastaja
Halyna ja Jaroslava Bohdanenko
Tunnustuspreemia - vabatahtlik panus spordisündmuste korraldusse


2021

Jalmar Vabarna Kultuuripärl – Lõuna-Eesti kultuurielu rikastamine unikaalse Treski välilava rajamisega
Ülle Voitka Elutööpreemia – südamega tehtud töö Võru kultuurisündmuste korraldajana läbi aastakümnete
Ago Ruus Elutööpreemia – Vana-Võromaa fotograafia ajaloo pikaaegne pühendunud uurimine ja tutvustamine
Kaie Püvi Aastapreemia – Võru Kesklinna Kooli õpilaste muusikalide lavastaja
Jana Valge Aastapreemia – lasteraamatute illustreerija
Kadri Mähar Aastapreemia – pärimuskultuuri hoidja
Marika Vaher Aastapreemia – Võrumaa kultuurielu kaunistaja
Müüdud Naer MTÜ Aastapreemia – omanäolised võrukeelsed teatrielamused
Timo SildAastapreemia –Võru maakonna parim meessportlane
Daisy Kudre Aastapreemia – Võru maakonna parim naissportlane
Raul KudreAastapreemia –Võru maakonna aasta treener
Evelin Leima Tunnustuspreemia – võru ja seto kultuuriruumi siduja
Margus Kurvits Tunnustuspreemia – pühendunud skulptor-kiviraidur
Anneli Lõhmus Tunnustuspreemia – piirkonna kultuurielu eestvedaja
Helena Kudre Tunnustuspreemia – Setomaa pärimuse hoidja
Sirje Pärnapuu Tunnustuspreemia – piirkonna kultuurielu eestvedaja
Kris Kelp Tunnustuspreemia – filmimaailma toomine võrumaalasteni uuenduslike ja atraktiivsete vahenditega
Jürgen JoonasTunnustuspreemia –Võru maakonna parim noorsportlane
Mati OjanduTunnustuspreemia –Võrumaa spordiürituste vabatahtlik taustajõud
Timo KuusTunnustuspreemia –Võru maakonna parim noor treener
Famila Võru Võrkpalliklubi Tunnustuspreemia – Võru maakonna parim võistkond