Jõgevamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist


Jõgevamaa ekspertgrupp eraldab toetusi, stipendiume ja preemiaid maakonna rahvakultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele. Toetatakse kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete jmt kirjastamist. Maakonnas tegutsevaid erinevate kunstiliikide harrastajaid ja harrastajate gruppe ning väljapaistvaid kultuuri-, noorsoo- ja sporditegelasi.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees  Janne Karu.

Ekspertgrupi tööd koordineerib Ülle Anton, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.