Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Taotlejale!

Hiljuti kehtima hakanud uus audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumite ja toetuste määramise kord ei kehtesta sisuliselt midagi sellist, mida seni poleks jaotamise põhimõtete all nimetatud olnud. Peamise muudatusena täpsustub seni lepingutes kasutusel olnud sihtstipendiumi mõiste kas siis preemia, stipendiumi või toetuse mõistega. Kuna filmivaldkonna toetuste lõviosa määratakse juriidilistele isikutele, siis tuleb edaspidi rääkida nende puhul projektitoetustest.

Seoses uue korra kehtestamisega oli võimalus teha täiendusi ka taotlemiseks vajalike lisade nimekirja. Nii tuleb nüüd mängufilmi stsenaariumi- või stsenaariumi arendamise toetust taotledes esitada koos seni nõutud lisade ka stsenaristi kommentaar (vt punkt 2.1.5.1. ja 2.1.5.2.) Autori ja produtsendi kommentaari võrra on täienenud on ka filmi arendamis- ja tootmisepaketi lisade loetelu (vt 2.1.5.3 ja 2.1.5.4).

Ühtlasi on nüüd üksikasjalikult ülesloetletud nõutavad lisad kõikide taotlusliikide juures, s h ka väärtfilmilevi ja fotograafia. Piirmäärasid ei muudetud, lisandus aga määr rahvusvahelise vähemuskaastootmise puhuks, mis on kuni 50 % piirmäärast.

Raimo Jõerand