Rahvakultuuri sihtkapital

Rahvakultuuri sihtkapital ootab 21. novembriks 2016 ettepanekuid  aastapreemia kandidaatide leidmiseks

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi rahvakultuuri valdkonnas, ergutamaks valdkonna arengut ja tõstmaks esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.

Aastapreemiaid määratakse kord aastas, jooksva aasta loomingulise tegevuse eest. Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik rahvakultuuriga seotud füüsilised isikud, organisatsioonid ja ühingud.

Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel rahvakultuur@kulka.ee  21. novembriks 2016.a. 

Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele. Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.

Preemiasaajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel 20. jaanuaril 2017.a. Rahalise preemiaga kaasneb meene.

Täiendav teave: Tiina Klemm 699 9160; tiina.klemm@kulka.ee