Rahvakultuuri sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2023. a II vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 22. mai. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (28.03.2022 muudeti või täiendati järgmisi punkte:  2.1.3, 2.1.42.1.5.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.5;05.10.2022 muudeti järgmist punkti 2.4.2.3.)
Kõik uudised