Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Ootame 21. novembriks taotlusi spordivaldkonna vabatahtliku stipendiumile „Löö kaasa!“

Eristipendiumi „Löö kaasa!“ eesmärk on tunnustada aktiivselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid vabatahtlikke ja võimaldada neil oma oskusi ja teadmisi arendada ning hankida uusi kogemusi.
Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.
Taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest vabatahtlikuna ning tema edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui esitatakse mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.
Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu E-KULKA kaudu 21. novembriks.

Lisateave: 6 999 162 või sport@kulka.ee
Tea Kilch