Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Muutused sihtkapitali rahaliste vahendite jaotamise põhimõtetes

Kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali rahaliste vahendite jaotamise põhimõtete uuendusena tasub kindlasti esile tuua fakti, et alates 2015. aasta teisest jaotusest peab olema projekti omafinantseering senise 10% asemel vähemalt 15%. Jätkuvalt tuleb ära näidata ka teised rahastajad.

Samuti on sihtkapital algatanud kahe uue eristipendiumi ja ühe eripreemia taotlemise võimaluse. Liikumisharrastuse eristipendiumi „Kõik liikuma“ eesmärgiks on tunnustada ja toetada aktiivselt ja tulemuslikult liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid inimesi ning võimaldada neil oma oskuste ja teadmiste edasiarendamist. Taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada kehakultuuri- ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks. Stipendiumi suurus on 650 eurot.

Teiseks soovib sihtkapital tähelepanu pöörata vabatahtlikele. Eristipendiumi „Löö kaasa!“ eesmärk on tunnustada aktiivselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid vabatahtlikke ja võimaldada neil oma oskusi ja teadmisi arendada ning hankida uusi kogemusi. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. novembriks. Stipendiumi suurus on 650 eurot.

Uue preemiaga soovib sihtkapital tunnustada kohtunikke. Eripreemia „Aus mäng“ suurus on 650 eurot ja seda saab taotleda igast jaotusest.

Pisikesi muudatusi on ka jaotamise üldpõhimõtetes – näiteks ei toeta sihtkapital terviseradade ettevalmistamise ja hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne).

Samuti tasub tähelepanu pöörata sellele, et erinevate aruandevõlglaste taotlusi ei käsitleta.