Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital väärtustab spordikohtuniku tööd

Alates tänavusest aastast annab Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital välja eristipendiumi “Aus mäng”, mis on mõeldud spordikohtuniku töö esiletõstmiseks. Kaks esimest stipendiumit summas 650 eurot pälvisid vehklemiskohtunik Denis Ostrovksi ja võimlemiskohtunik Lea Kriibi.

“Eestis on mitmeid väga kõrgel tasemel kohtunikke, kes on spordivõistluste vääramatu osa, kuid keda meie hinnangul märgatakse liiga harva,” sõnas kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esimees Priit Ilver. “Just seetõttu otsustasime ka kohtunikke tähele panna ja nende tööd väärtustada,” lisas ta.

Ostrovskil on rahvusvaheline kategooria nii epees kui ka floretis, stipendiumiga soovib ta veelgi kõrgemaid litsentse omandada.

Alates 2004. aastast rühmvõimlemise kohtunikuna tegutsenud Kriibi omab rahvusvahelise kohtuniku esimest kategooriat, tänavu soovib ta osaleda kahel koolitusel.

Spordikohtuniku eripreemia “Aus mäng“ eesmärk on tunnustada ja toetada spordikohtunikuna tegutsevaid inimesi ja võimaldada neil oma oskusi ning teadmisi edasi arendada. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud või teised spordiühendused. Taotluseid võib esitada Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.  Stipendiumi suurus on 650 eurot.